Политика за използване

Условия за връщане

В случай на загуба или погрешно поставяне на стоките, ние ще ви възстановим общата сума на поръчката (материал плюс доставка) или можем да доставим стоките отново.

Ако не сте доволни от продукта, запечатан и в перфектно състояние, в рамките на 24 часа след получаване на нашата пратка, можете да ни го върнете в оригиналната му опаковка и ние ще възстановим цената на продуктите, но не и разходите за доставка или разходите за връщане.

Освен това, ако пакетът пристигне в лошо състояние (счупени продукти) поради транспортна манипулация, моля, отбележете това в бележката за доставка на превозвача. Освен това, ако продуктът не отговаря на изискванията на клиента, Candle Art ще поеме разходите за връщане и повторно изпращане, моля, отбележете това в бележката за доставка на превозвача и след като бъде подписан от него, го върнете на Candle Art.

Политика за поверителност
Актуализация на защитата на данните (GDPR)

В съответствие с разпоредбата на Европейския регламент (ЕС) 2016/679 за Общия регламент за защита на данните (GDPR), Candle Art информира, че личните данни, предоставени доброволно при попълване на който и да е от нашите формуляри (контакт, заявка за бюлетин, препоръка, вмъкване на реклама или други), ще бъдат автоматично включени в базата данни candleart.es, поверително.

Този файл ще има за цел да събира основни данни, в случай че е договорена услуга, или да държи потребителя информиран за обучение, професионалисти, продукти и услуги, които представляват интерес. Следователно потребителят или клиентът, попълвайки нашите формуляри, дава своето съгласие да получава нашата информация.

Потребителят може да упражни, ако желае, правото на достъп, анулиране, коригиране и противопоставяне на личните данни, които са част от нашия файл. За да направите това, моля свържете се с нас на имейл адрес comunicacion@candleart.es.

Освен ако не е дадено предварително изрично писмено разрешение, всяко предаване, прехвърляне, продажба или отдаване под наем и/или публично показване на целия или част от уебсайта е забранено. Той също така позволява на посетителите да използват предлаганите данни и съдържание изключително за тяхна лична, лична и нестопански цели. Използването, модифицирането, възпроизвеждането, комуникацията или разпространението за целите на печалба на какъвто и да е носител е строго забранено.

Candle Art не носи отговорност за съдържанието, точността и актуалността на информацията, предоставена от други физически или юридически лица и която се появява на уебсайта или към която се препраща от линкове или други системи. Лицата, които изпращат информация до Candle Art, се задължават да гарантират, че тя е вярна и не нарушава правата на трети лица или закона.

Candle Art си запазва правото да променя, модифицира, разширява съдържанието, информацията и т.н. на този уебсайт по всяко време и без предизвестие. Намерението на Candle Art е този уебсайт да работи възможно най-ефективно, като използва всички разумни средства за постигане на това.

Candle Art отхвърля всякаква отговорност за всякакви възможни щети, които могат да възникнат от липсата на наличност и/или непрекъснатост на този уебсайт и всички услуги, които се рекламират на него.

Candle Art не носи отговорност за каквато и да е намеса и услуги, които могат да бъдат предоставени на уебсайта от трети страни или компании и отхвърля всякаква отговорност за каквито и да е щети, които могат да бъдат причинени на трети страни чрез неразрешени прониквания извън контрола на Candle Art.
Цялото съдържание, показано на уебсайта и по-специално дизайни, текст, графики, лога, икони, бутони, софтуер, търговски наименования, имена на домейни, търговски марки, промишлени дизайни или всякакви други знаци, податливи на промишлена и търговска употреба, са обект на права върху интелектуална и индустриална собственост, притежавани от Candle Art.

Използването на този уебсайт предполага приемане на правилата и условията, съдържащи се в този сайт. Всички спорове, свързани с този уебсайт, ще се уреждат изключително от закона, който засяга испанската държава, всички потребители се съгласяват да спазват и спазват тази клауза.

26 май 2018 г

_______________________

В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ви информира, че е собственик на уебсайта WWW.CANDLEART.ES.

В съответствие с изискванията на член 10 от гореспоменатия закон, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ви информира за следните подробности: Собственикът на този уебсайт е JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, с CIF 46990318F и седалище на адрес C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – БАРСЕЛОНА – ИСПАНИЯ.

Тел. 675.384.469

Имейл: comunicacion@candleart.es

Потребител и отговорности

Навигацията, достъпът и използването на уебсайта предоставят условието на потребителя, с което той приема всички условия за използване, изложени тук, без да се засяга прилагането на съответните разпоредби за задължително спазване на закона, както е подходящо.

Уебсайтът предоставя широка гама от информация, услуги и данни. Потребителят поема отговорност за правилното използване на уебсайта. Тази отговорност обхваща:

– Истинността и законосъобразността на информацията, предоставена от потребителя във формите за достъп до определено съдържание или услуги, предлагани от уебсайтовете. Вие също ще носите отговорност за използването на кодовете за достъп, които сте получили чрез попълване на гореспоменатите формуляри.

– Злоупотребата с информацията, услугите, данните или срещу закона, морала, добрите обичаи или обществения ред, или която по някакъв друг начин може да доведе до увреждане на правата на трети страни или работата на уебсайта, може да бъде порицана от отговорните за уебсайта под формата на санкция или изключване от уебсайта.

Политика за връзка и освобождаване от отговорност

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) не носи отговорност за съдържанието на уеб страниците, до които потребителят има достъп чрез връзките, установени на неговия уебсайт, и декларира, че при никакви обстоятелства няма да проверява или упражнява какъвто и да е вид контрол върху съдържанието на други страници в мрежата.

Нито пък гарантира техническата наличност, точността, истинността, валидността или законността на страници извън неговата собственост, до които може да се стигне чрез връзките.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) декларира, че е приел всички необходими мерки, за да избегне каквито и да е щети, които могат да бъдат причинени на потребителите на неговия уебсайт в резултат на сърфиране в неговите уеб страници. Следователно, в никакъв случай не носи отговорност за щети, които потребителят може да претърпи при сърфиране в интернет.

Модификации

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) си запазва правото да прави всякакви модификации, които сметне за подходящи, без предизвестие, в съдържанието на своя уебсайт. Както по отношение на съдържанието на уебсайта, така и в условията за ползване на същия или в общите условия на договора. Споменатите промени могат да бъдат направени чрез неговия уебсайт по всякакъв начин, допустим от закона, и са задължителни, докато са публикувани на уебсайта и докато не бъдат валидно променени от последващи промени.

Резервация на бисквитки

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) си запазва правото да използва бисквитки при сърфирането на потребителя в неговия уебсайт, за да улесни персонализирането и удобството на сърфирането. В съответствие с политиката за защита на данните на компанията Ви информираме, че бисквитките са свързани с анонимния потребител и неговия компютър и не предоставят името и фамилията на потребителя.

Потребителят има възможност да конфигурира браузъра си така, че да бъде информиран за приемането на бисквитки, като може, ако желае, да предотврати инсталирането им на твърдия му диск. Инсталирането на бисквитки обаче не е необходимо за достъп до уебсайта.

Защита на данни

В съответствие с разпоредбите на Органичния закон 15/1999 за защита на данните, потребителите на уебсайта са информирани, че личните данни, събрани от компанията чрез формулярите на нейните страници, ще бъдат въведени в автоматизиран файл под отговорността на candleart.es (Joaquín Pérez Alonso), за да се улеснят, ускорят и изпълнят ангажиментите, установени между двете страни.

По същия начин Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) информира за възможността за упражняване на правата на достъп, анулиране, коригиране и възражение чрез писане на адрес JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ; C/ RIUS Y CARRIÓ 14, 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – БАРСЕЛОНА – ИСПАНИЯ.

NIF: 46990318-F

Тел.: 675.384.469

Имейл: comunicacion@candleart.es

Докато се съобщава противното, ще се разбира, че данните не са били променени и че е налице съгласие за използването им, за да могат да се фиксират отношенията между страните.

Интелектуална собственост

Правата на интелектуална и индустриална собственост, произтичащи от всички текстове, изображения, както и средствата и формите на представяне и сглобяване на неговите страници, принадлежат, самостоятелно или като правоприемник, на Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) и следователно са произведения, защитени като интелектуална собственост от испанската правна система, като са приложими както испанските, така и общностните разпоредби в тази област, както и международните договори, свързани с въпроса и подписани от Испания към тях.

Всички права запазени. В съответствие със Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението, публичното съобщаване и използването на цялото или част от съдържанието на неговите уеб страници е изрично забранено без изричното съгласие на Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

Авторско право, всички права запазени, 2023 г. Логото и марката Candle Art са регистрирани в полза на Candle Art. Всяко действие на възпроизвеждане, разпространение и/или публично съобщаване на съдържанието на този уебсайт (снимки, текстове и свещи) е изрично забранено. За всеки акт на публикуване и/или разпространение трябва да бъде поискано съответното разрешение.

Правни действия, приложимо законодателство и юрисдикция

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) също така си запазва правото да предприеме каквито и да е граждански или наказателни действия, които счита за подходящи за неправилно използване на своите уеб страници и съдържание или за нарушаване на тези условия.
Взаимоотношенията между потребителя и Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) се уреждат от испанското законодателство и ще бъдат компетентни да решават всеки спор, който може да възникне между потребителя и Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), съдилищата или трибуналите на град HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.