Политика за поверителност

Актуализация на защитата на данните (GDPR)

В съответствие с разпоредбата на Европейския регламент (ЕС) 2016/679 за Общия регламент за защита на данните (GDPR), Candle Art информира, че личните данни, предоставени доброволно, при попълване на който и да е от нашите формуляри (контакт, заявка за бюлетин, препоръка, вмъкване на реклама или други), ще бъдат автоматично включени в базата данни на candleart.es, поверително.

Този файл ще има за цел да събира основни данни, ако е договорена услуга или да информира потребителя за обучения, професионалисти, продукти и услуги, които представляват интерес. Следователно потребителят или клиентът, попълвайки нашите формуляри, дава своето съгласие да получи нашата информация.

Потребителят може да упражни, ако желае, правото на достъп, анулиране, коригиране и противопоставяне на личните данни, които са част от нашия файл. За да направите това, моля свържете се с нас на посочения имейл адрес comunicacion@candleart.es .

Освен ако не е дадено предварително изрично писмено разрешение, всяко предаване, прехвърляне, продажба, отдаване под наем и/или публично показване на целия уебсайт или част от него е забранено. Той също така позволява на посетителите да използват предлаганите данни и съдържание изключително за тяхна лична, лична и нестопански цели. Използването, модифицирането, възпроизвеждането, комуникацията или разпространението с цел печелене на какъвто и да е носител е строго забранено.

Candle Art не носи отговорност за съдържанието, точността или актуализацията на информацията, предоставена от други физически или юридически лица, която се появява на уебсайта или е препратена от връзки или други системи. Лицата, които изпращат информация до Candle Art, се задължават да гарантират, че тя е вярна и не нарушава правата на трети лица или закона.

Candle Art си запазва правото да променя, модифицира или разширява съдържанието, информацията и т.н. на този уебсайт по всяко време и без предизвестие. Намерението на Candle Art е този уебсайт да работи възможно най-ефективно, като използва всички разумни средства за постигане на това.

Candle Art отхвърля всякаква отговорност за всякакви възможни щети, които могат да възникнат от липсата на наличност и/или непрекъснатост на този уебсайт и всички услуги, които се рекламират на него.

Candle Art не носи отговорност за каквато и да е намеса или услуги, които могат да бъдат предоставени на уебсайта от трети страни или компании, и отхвърля всякаква отговорност за всякакви щети, които могат да бъдат причинени на трети страни чрез неразрешени прониквания извън контрола на Candle Art. Цялото съдържание, показано на уебсайта, и по-специално дизайни, текст, графики, лога, икони, бутони, софтуер, търговски имена, имена на домейни, търговски марки, промишлени дизайни или всякакви други знаци, податливи на промишлена и търговска употреба, са обект на права върху интелектуална и индустриална собственост, притежавани от Candle Art.

Използването на този уебсайт предполага приемане на правилата и условията, съдържащи се в него. Всички спорове, свързани с този уебсайт, ще се уреждат изключително от закона, който засяга испанската държава, и всички потребители се съгласяват да спазват и спазват тази клауза.

26 май 2023 г

——————————-

В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ви информира, че е собственик на уебсайта : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

В съответствие с изискванията на член 10 от гореспоменатия закон, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ви информира за следните подробности: Собственикът на този уебсайт е JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, с CIF 46990318F и седалище на адрес C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – БАРСЕЛОНА – ИСПАНИЯ.

Тел.(+34) 675.384.469

Имейл: comunication@candleart esoteric.com

Потребител и отговорности

Навигацията, достъпът и използването на уебсайта предоставят условието на потребителя, с което той приема всички условия за използване, изложени тук, без да се засяга прилагането на съответните разпоредби или задължителното правно съответствие, според случая.

Уебсайтът предоставя широка гама от информация, услуги и данни. Потребителят поема отговорност за правилното използване на уебсайта. Тази отговорност обхваща:

-Истинността и законосъобразността на информацията, предоставена от потребителя във формите за достъп до определено съдържание или услуги, предлагани от уебсайтовете. Вие също ще носите отговорност за използването на кодовете за достъп, които сте получили чрез попълване на гореспоменатите формуляри.

– Злоупотребата с информацията, услугите или данните, или срещу закона, морала, добрите обичаи или обществения ред, или която по какъвто и да е друг начин може да доведе до увреждане на правата на трети страни или работата на уебсайта, може да бъде порицана от отговорните за уебсайта под формата на санкция или изключване от уебсайта.

Модификации

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) си запазва правото да прави всякакви модификации, които сметне за подходящи, без предизвестие, в съдържанието на своя уебсайт. Както по отношение на съдържанието на уебсайта, така и в условията за използване на същия или в общите условия на договора. Споменатите промени могат да бъдат направени чрез неговия уебсайт по всякакъв начин, допустим от закона, и са задължителни, докато са публикувани на уебсайта и докато не бъдат валидно променени от последващи промени.

Политика за връзка и освобождаване от отговорност

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) не носи отговорност за съдържанието на уеб страниците, до които потребителят има достъп чрез връзките, установени на неговия уебсайт, и декларира, че при никакви обстоятелства няма да проверява или упражнява какъвто и да е вид контрол върху съдържанието на други страници в мрежата.

Нито пък гарантира техническата наличност, точността, истинността, валидността или законността на страници извън неговата собственост, до които може да се стигне чрез връзките.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) декларира, че е приел всички необходими мерки, за да избегне каквито и да е щети, които могат да бъдат причинени на потребителите на неговия уебсайт в резултат на сърфиране в неговите уеб страници. Следователно, в никакъв случай не носи отговорност за щети, които потребителят може да претърпи при сърфиране в интернет.

Правни действия, приложимо законодателство и юрисдикция

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) също така си запазва правото да предприеме каквито и да е граждански или наказателни действия, които счита за подходящи за неправилно използване на своите уеб страници и съдържание или за нарушаване на тези условия. Взаимоотношенията между потребителя и Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) се уреждат от испанското законодателство и ще бъдат компетентни да решават всеки спор, който може да възникне между потребителя и Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), съдилищата или трибуналите на град HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Интелектуална собственост

Правата на интелектуална и индустриална собственост, произтичащи от всички текстове и изображения, както и средствата и формите на представяне и сглобяване на неговите страници, принадлежат, самостоятелно или като правоприемник, на Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) и следователно са произведения, защитени като интелектуална собственост от испанската правна система, както испанските, така и общностните разпоредби в тази област, както и международните договори, свързани с въпроса и подписани от Испания, са приложими към тях.

Всички права запазени. В съответствие със Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението, публичното съобщаване и използването на цялото или част от съдържанието на неговите уеб страници са изрично забранени без изричното съгласие на Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Авторско право, всички права запазени, 2023. Логото и марката Candle Art са регистрирани в полза на Candle Art. Всяко действие на възпроизвеждане, разпространение и/или публично съобщаване на съдържанието на този уебсайт (снимки, текстове и свещи) е изрично забранено. За всеки акт на публикуване и/или разпространение трябва да бъде поискано съответното разрешение.