Πολιτική απορρήτου

Ενημέρωση προστασίας δεδομένων (GDPR)

Σύμφωνα με τη διάταξη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), η Candle Art ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς, κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε από τις φόρμες μας (επικοινωνία, αίτημα ενημερωτικού δελτίου, σύσταση, εισαγωγή διαφήμισης ή άλλα) θα ενσωματωθούν αυτόματα στη βάση δεδομένων.

Αυτό το αρχείο θα έχει σκοπό τη συλλογή βασικών δεδομένων εάν μια υπηρεσία έχει συναφθεί με σύμβαση ή να κρατά ενήμερο τον χρήστη σχετικά με εκπαιδεύσεις, επαγγελματίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν. Ως εκ τούτου, ο χρήστης ή ο πελάτης, συμπληρώνοντας τις φόρμες μας, δίνει τη συγκατάθεσή του να λάβει τα στοιχεία μας.

Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει, εάν το επιθυμεί, το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και αντίθεσης στα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν μέρος του αρχείου μας. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail comunicacion@candleart.es .

Εκτός εάν έχει δοθεί προηγούμενη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάδοση, μεταβίβαση, πώληση, ενοικίαση ή/και δημόσια έκθεση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα και το περιεχόμενο που προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη κερδοσκοπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επικοινωνία ή διανομή για κερδοσκοπικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο.

Η Candle Art δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή την ενημέρωση των πληροφοριών που παρέχονται από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή αναφέρονται από συνδέσμους ή άλλα συστήματα. Τα άτομα που στέλνουν οποιαδήποτε πληροφορία στην Candle Art αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι είναι αληθή και ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων ή τη νομοθεσία.

Η Candle Art διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να επεκτείνει τα περιεχόμενα, τις πληροφορίες κ.λπ. αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Πρόθεση της Candle Art είναι αυτή η ιστοσελίδα να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας όλα τα εύλογα μέσα για να επιτευχθεί αυτό.

Η Candle Art δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή/και συνέχειας αυτού του ιστότοπου και όλων των υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν.

Η Candle Art δεν ευθύνεται για τυχόν παρεμβολές ή υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχονται στον ιστότοπο από τρίτα μέρη ή εταιρείες και αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί σε τρίτους μέσω μη εξουσιοδοτημένων εισβολών πέρα ​​από τον έλεγχο της Candle Art. Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο, και ειδικότερα, σχέδια, κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, κουμπιά, λογισμικό, εμπορικές ονομασίες, ονόματα τομέα, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα σημάδια επιδεκτικά βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης, υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που κατέχονται από την Candle Art.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτόν. Οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο θα διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία που επηρεάζει το Ισπανικό Κράτος και όλοι οι χρήστες συμφωνούν να συμμορφώνονται και να σέβονται αυτήν τη ρήτρα.

26 Μαΐου 2023

——————————-

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο JOAQUÍN PÉREZ ALONSO σας ενημερώνει ότι είναι ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του προαναφερθέντος Νόμου, ο JOAQUÍN PÉREZ ALONSO σας ενημερώνει για τα ακόλουθα στοιχεία: Ο ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας είναι ο JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, με CIF 46990318F και έδρα στο C/ RIUS Y CARRIÓs. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΙΣΠΑΝΙΑ.

Τηλ.(+34) 675.384.469

E-mail: comunication@candleart esoteric.com

Χρήστης και ευθύνες

Η πλοήγηση, η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου, επηρεάζουν την κατάσταση του χρήστη, με την οποία αποδέχονται όλους τους όρους χρήσης που ορίζονται στο παρόν, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αντίστοιχων κανονισμών ή της υποχρεωτικής νομικής συμμόρφωσης κατά περίπτωση.

Ο ιστότοπος παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, υπηρεσιών και δεδομένων. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή χρήση της ιστοσελίδας. Η ευθύνη αυτή εκτείνεται σε:

-Η ακρίβεια και νομιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη στις φόρμες πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τους ιστότοπους. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχετε αποκτήσει συμπληρώνοντας τις προαναφερθείσες φόρμες.

– Η κατάχρηση των πληροφοριών, υπηρεσιών ή δεδομένων ή κατά του Νόμου, της ηθικής, των καλών εθίμων ή της δημόσιας τάξης ή που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να συνεπάγεται βλάβη στα δικαιώματα τρίτων ή τη λειτουργία του ιστότοπου μπορεί να επιπλήττεται από τους υπεύθυνους του ιστότοπου με τη μορφή κύρωσης ή αποβολής από τον ιστότοπο.

Τροποποιήσεις

Η Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει κατάλληλες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στο περιεχόμενο του ιστότοπού της. Τόσο ως προς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όσο και στους όρους χρήσης της ίδιας ή στους γενικούς όρους σύμβασης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μέσω της ιστοσελίδας της με οποιονδήποτε τρόπο αποδεκτό από το νόμο και θα είναι δεσμευτικές για όσο διάστημα δημοσιεύονται στον ιστότοπο και μέχρι να τροποποιηθούν έγκυρα από μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Πολιτική σύνδεσης και εξαιρέσεις από την ευθύνη

Η Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό της και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα εξετάσει ή θα ασκήσει οποιοδήποτε είδος ελέγχου στο περιεχόμενο άλλων σελίδων στο δίκτυο.

Ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή τη νομιμότητα σελίδων εκτός ιδιοκτησίας του, στις οποίες μπορεί να προσπελαστεί μέσω των συνδέσμων.

Η Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στους χρήστες του ιστότοπού της ως αποτέλεσμα της περιήγησης στις ιστοσελίδες της. Κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την περιήγησή του στο Διαδίκτυο.

Νομικές ενέργειες, ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική αγωγή κρίνει κατάλληλη για ακατάλληλη χρήση των ιστοσελίδων και του περιεχομένου της ή για παραβίαση αυτών των όρων. Η σχέση μεταξύ του χρήστη και της Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) διέπεται από την ισπανική νομοθεσία και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του χρήστη και της Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), των δικαστηρίων της πόλης του HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCE.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από όλα τα κείμενα και τις εικόνες, καθώς και τα μέσα και οι μορφές παρουσίασης και συναρμολόγησης των σελίδων του, ανήκουν, από μόνα τους ή ως εκδοχείς, στην Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) και, ως εκ τούτου, έργα προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία από την ισπανική νομοθεσία και την ισπανική νομοθεσία , όντας εφαρμόσιμος σε αυτά.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Σύμφωνα με το Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια επικοινωνία και χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου των ιστοσελίδων του απαγορεύεται ρητά χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Copyright, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, 2023. Το λογότυπο και η επωνυμία Candle Art έχουν καταχωριστεί υπέρ της Candle Art. Οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, διανομής ή/και δημόσιας επικοινωνίας του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου (φωτογραφίες, κείμενα και κεριά) απαγορεύεται ρητά. Για οποιαδήποτε πράξη δημοσίευσης ή/και διάδοσης, πρέπει να ζητηθεί η αντίστοιχη εξουσιοδότηση.