Τύποι κεφαλίδων

Προεπιλογές δημιουργίας κεφαλίδων

Όταν επιλέγετε μια προεπιλογή κεφαλίδας, το porto φορτώνει πόρους για αυτήν την κεφαλίδα μόνο όχι άλλες προεπιλογές κεφαλίδας.

external
Header Preset 1
external
Header Preset 2
external
Header Preset 3
external
Header Preset 4
external
Header Preset 5
external
Header Preset 6
external
Header Preset 7
external
Header Preset 8
external
Side header Preset 1
external
Side header Preset 2
external
Side header Preset 3

Παραλλαγές τύπου κεφαλίδας

Όταν επιλέγετε έναν τύπο κεφαλίδας, το porto φορτώνει πόρους για αυτόν τον τύπο κεφαλίδας μόνο όχι άλλους τύπους κεφαλίδας.

Σημείωση : Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προεπιλογές δημιουργίας κεφαλίδων αντί για τύπους κεφαλίδων.

external
Header Type 1
external
Header Type 2
external
Header Type 3
external
Header Type 4
external
Header Type 5
external
Header Type 6
external
Header Type 7
external
Header Type 8
external
Header Type 9
external
Header Type 18
external
Header Type 19
external
Header Type 10
external
Header Type 11
external
Header Type 12
external
Header Type 13
external
Header Type 14
external
Header Type 15
external
Header Type 16
external
Header Type 17
external
Header Type Side