Privaatsuspoliitika

Andmekaitse värskendus (GDPR)

Vastavalt Euroopa määruse (EL) 2016/679 andmekaitse üldmääruse (GDPR) sättele teavitab Candle Art, et mis tahes vormi (kontakt, uudiskirja päring, soovitus) täitmisel esitatakse vabatahtlikult isikuandmed, reklaami sisestamine või muud) lisatakse automaatselt konfidentsiaalselt candleart.es andmebaasi.

Selle faili eesmärk on koguda põhiandmeid, kui teenusega on sõlmitud leping, või hoida kasutajat kursis koolituste, spetsialistide, toodete ja huvipakkuvate teenustega. Seetõttu annab kasutaja või klient meie vorme täites nõusoleku meie teabe saamiseks.

Kasutaja võib soovi korral kasutada õigust pääseda juurde meie faili kuuluvatele isikuandmetele, neid tühistada, parandada ja neile vastu seista. Selleks võtke meiega ühendust e-posti aadressil comunicacion@candleart.es .

Kui ei ole antud eelnevat selgesõnalist kirjalikku luba, on kogu veebisaidi või selle osa mis tahes edastamine, üleandmine, müük, rentimine ja/või avalik eksponeerimine keelatud. Samuti võimaldab see külastajatel kasutada pakutavaid andmeid ja sisu eranditult isiklikuks, era- ja mittetulunduslikuks kasutamiseks. Kasutamine, muutmine, reprodutseerimine, edastamine või levitamine kasumi teenimise eesmärgil mis tahes kandjal on rangelt keelatud.

Candle Art ei vastuta veebisaidil ilmuva või linkidelt või muudest süsteemidest viidatud teiste füüsiliste või juriidiliste isikute esitatud teabe sisu, täpsuse ega uuendamise eest. Isikud, kes saadavad Candle Artile mis tahes teavet, kohustuvad tagama, et see on tõene ega riku kolmandate isikute õigusi ega seadust.

Candle Art jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata muuta, muuta või laiendada selle veebisaidi sisu, teavet jne. Candle Art’i eesmärk on, et see veebisait töötaks võimalikult tõhusalt, kasutades selleks kõiki mõistlikke vahendeid.

Candle Art ei vastuta mis tahes võimaliku kahju eest, mis võib tuleneda selle veebisaidi ja kõigi sellel reklaamitud teenuste puudumisest ja/või järjepidevusest.

Candle Art ei vastuta häirete või teenuste eest, mida veebisaidil võivad pakkuda kolmandad osapooled või ettevõtted, ning ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib olla põhjustatud kolmandatele isikutele volitamata sissetungidest, mida Candle Art ei kontrolli. Kogu veebisaidil kuvatav sisu, eelkõige kujundused, tekst, graafika, logod, ikoonid, nupud, tarkvara, kaubanimed, domeeninimed, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused või muud tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks vastuvõetavad märgid kehtivad Candle Artile kuuluvad intellektuaal- ja tööstusomandi õigused.

Selle veebisaidi kasutamine eeldab sellel sisalduvate tingimustega nõustumist. Kõiki selle veebisaidiga seotud vaidlusi reguleerivad eranditult Hispaania riiki mõjutavad seadused ja kõik kasutajad nõustuvad seda klauslit järgima ja austama.

26. mai 2023

——————————-

Vastavalt 11. juuli seadusele 34/2002 infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse kohta teatab JOAQUÍN PÉREZ ALONSO teile, et ta on veebisaidi WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM omanik .

Vastavalt ülalnimetatud seaduse artikli 10 nõuetele teavitab JOAQUÍN PÉREZ ALONSO teid järgmistest üksikasjadest: Selle veebisaidi omanik on JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, CIF 46990318F ja registrijärgne asukoht on C/RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – HISPAANIA.

Tel.(+34) 675 384 469

E-post: comunication@candleart esoteric.com

Kasutaja ja kohustused

Veebisaidil navigeerimine, juurdepääs ja kasutamine määrab kasutaja seisundi, millega ta nõustub kõigi siin sätestatud kasutustingimustega, ilma et see piiraks vastavate eeskirjade kohaldamist või kohustuslikku õiguslikku vastavust.

Veebisait pakub laias valikus teavet, teenuseid ja andmeid. Kasutaja võtab endale vastutuse veebilehe õige kasutamise eest. See vastutus laieneb:

– Kasutaja poolt teatud veebisaitidel pakutavale sisule või teenustele juurdepääsu vormides esitatud teabe õigsus ja seaduslikkus. Samuti vastutate eelnimetatud vormide täitmisel saadud juurdepääsukoodide kasutamise eest.

– Teabe, teenuste või andmete väärkasutamine või seaduse, moraali, heade tavade või avaliku korra vastane kasutamine või mis muul viisil võib kaasa tuua kolmandate isikute õiguste kahjustamise või veebisaidi toimimise võib saada noomituse veebisaidi eest vastutavate isikute poolt sanktsiooni või veebisaidilt väljasaatmise näol.

Modifikatsioonid

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) jätab endale õiguse teha oma veebisaidi sisus ette teatamata mis tahes muudatusi, mida ta peab asjakohaseks. Nii veebilehe sisu osas kui ka nende kasutustingimustes või lepingu üldtingimustes. Nimetatud muudatusi võib teha selle veebisaidi kaudu mis tahes seadusega lubatud viisil ja need on siduvad seni, kuni need on veebisaidil avaldatud ja kuni neid muudetakse kehtivate muudatustega.

Linkide poliitika ja vastutusest vabastamised

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) ei vastuta nende veebilehtede sisu eest, millele kasutaja pääseb ligi tema veebisaidil loodud linkide kaudu, ning kinnitab, et ta ei uuri mitte mingil juhul teiste lehtede sisu ega kontrolli selle üle. võrgus.

Samuti ei garanteeri see linkide kaudu ligipääsetavate lehtede tehnilist saadavust, täpsust, õigsust, kehtivust ega seaduslikkust väljaspool tema vara.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) kinnitab, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et vältida kahju, mida tema veebisaidi kasutajatele tema veebilehtede sirvimine võib põhjustada. Sellest tulenevalt ei vastuta ta mingil juhul kahju eest, mida kasutaja võib Interneti sirvimisel kannatada.

Õigustoimingud, kohaldatavad õigusaktid ja jurisdiktsioon

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) jätab endale ka õiguse algatada mis tahes tsiviil- või kriminaalhagi, mida ta peab sobivaks oma veebilehtede ja sisu ebaõige kasutamise või nende tingimuste rikkumise eest. Kasutaja ja Candle Art’i (Joaquín Pérez Alonso) vahelisi suhteid reguleerivad Hispaania seadused ning see on pädev otsustama kõiki kasutaja ja Candle Art’i (Joaquín Pérez Alonso) vahel tekkida võivaid vaidlusi. linn HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Intellektuaalne omand

Kõigist tekstidest ja piltidest tulenevad intellektuaal- ja tööstusomandi õigused, samuti selle lehtede esitusviiside ja vormide ning lehtede koostamise vahendid ja vormid kuuluvad kas iseseisvalt või volitatud isikuna ettevõttele Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) ja on seetõttu. , teosed, mis on kaitstud intellektuaalomandina Hispaania õigussüsteemiga, kusjuures nende suhtes kohaldatakse nii Hispaania kui ka ühenduse selle valdkonna määrusi, aga ka sellega seotud ja Hispaania poolt allakirjutatud rahvusvahelisi lepinguid.

Kõik õigused kaitstud. Kooskõlas intellektuaalomandi seadusega on selle veebilehtede sisu või osa sisu reprodutseerimine, levitamine, avalik edastamine ja kasutamine sõnaselgelt keelatud ilma ettevõtte Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) selgesõnalise nõusolekuta.

©Autoriõigus, kõik õigused kaitstud, 2023. Candle Art logo ja kaubamärk on registreeritud Candle Art kasuks. Selle veebisaidi sisu (fotod, tekstid ja küünlad) reprodutseerimine, levitamine ja/või avalik edastamine on sõnaselgelt keelatud. Igaks avaldamiseks ja/või levitamiseks tuleb taotleda vastavat luba.