מדיניות הפרטיות

עדכון הגנת מידע (GDPR)

בהתאם לתקנה האירופית (EU) 2016/679 עבור תקנת הגנת המידע הכללית (GDPR), Candle Art מודיעה כי הנתונים האישיים שסופקו מרצון, בעת מילוי כל אחד מהטפסים שלנו (צור קשר, בקשה לניוזלטר, המלצה, הכנסת פרסומת, או אחרים) ישולבו אוטומטית במסד הנתונים של candleart.es, באופן סודי.

מטרת קובץ זה היא לאסוף נתונים בסיסיים אם חוזה שירות או לעדכן את המשתמש לגבי הדרכות, אנשי מקצוע, מוצרים ושירותים בעלי עניין. לכן, המשתמש או הלקוח, על ידי מילוי הטפסים שלנו, נותן את הסכמתו לקבל את המידע שלנו.

המשתמש רשאי לממש, אם ירצה בכך, את הזכות לגשת, לבטל, לתקן ולהתנגד לנתונים האישיים המהווים חלק מהקובץ שלנו. לשם כך, אנא פנה אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני comunicacion@candleart.es .

אלא אם ניתן אישור מפורש מראש ובכתב, כל שידור, העברה, מכירה, השכרה ו/או תצוגה פומבית של האתר כולו או חלקו אסורים. זה גם מאפשר למבקרים להשתמש בנתונים ובתוכן המוצעים אך ורק לשימושם האישי, הפרטי וללא מטרות רווח. השימוש, השינוי, השכפול, התקשורת או ההפצה למטרות רווח בכל אמצעי שהוא אסור בהחלט.

Candle Art אינה אחראית לתוכן, לדיוק או לעדכון המידע הנמסר על ידי אנשים טבעיים או משפטיים אחרים המופיעים באתר או שאליהם מתייחסים מקישורים או ממערכות אחרות. אנשים ששולחים מידע כלשהו ל-Candle Art מתחייבים להבטיח שהוא אמיתי ואינו מפר זכויות של צד שלישי או החוק.

Candle Art שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לשנות או להרחיב את התכנים, המידע וכדומה של אתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. הכוונה של Candle Art היא שאתר זה יפעל בצורה יעילה ככל האפשר, תוך שימוש בכל האמצעים הסבירים כדי להשיג זאת.

Candle Art מסירה כל אחריות לכל נזק אפשרי שייגרם מהיעדר זמינות ו/או המשכיות של אתר זה וכל השירותים המפורסמים בו.

Candle Art אינה אחראית לכל הפרעה או שירותים שעשויים להיות מסופקים באתר על ידי צדדים שלישיים או חברות, ושוללת כל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם לצדדים שלישיים עקב פריצות בלתי מורשות שאינן בשליטת Candle Art. כל התכנים המוצגים באתר, ובפרט, עיצובים, טקסט, גרפיקה, לוגו, אייקונים, כפתורים, תוכנות, שמות מסחריים, שמות מתחם, סימני מסחר, עיצובים תעשייתיים, או כל סימן אחר הרגיש לשימוש תעשייתי ומסחרי, כפופים לזכויות קניין רוחני ותעשייתי שבידי Candle Art.

השימוש באתר זה מעיד על הסכמה לתנאים וההגבלות הכלולים בו. כל מחלוקת הנוגעת לאתר זה ינוהל באופן בלעדי על ידי החוק המשפיע על המדינה הספרדית, וכל המשתמשים מסכימים לציית ולכבד סעיף זה.

26 במאי 2023

——————————-

בהתאם לחוק 34/2002, מיום 11 ביולי, על שירותי חברת מידע ומסחר אלקטרוני, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO מודיע לך שהוא הבעלים של האתר : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

בהתאם לדרישות סעיף 10 לחוק הנ”ל, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO מודיע לך על הפרטים הבאים: הבעלים של אתר זה הוא JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, עם CIF 46990318F ומשרד רשום ב-C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ספרד.

טל’ (+34) 675.384.469

דואר אלקטרוני: comunication@candleart esoteric.com

משתמש ואחריות

הניווט, הגישה והשימוש באתר, מקנים את תנאי המשתמש, שלפיו הם מקבלים את כל תנאי השימוש המפורטים כאן מבלי לפגוע בתחולת התקנות המקבילות או ציות חוקי מחייב לפי העניין.

האתר מספק מגוון רחב של מידע, שירותים ונתונים. המשתמש לוקח על עצמו אחריות לשימוש נכון באתר. אחריות זו משתרעת על:

-האמינות והחוקיות של המידע שמסר המשתמש בטפסים לגישה לתכנים או שירותים מסוימים המוצעים על ידי האתרים. כמו כן, תהיה אחראי לשימוש שתעשה בקודי הגישה שהשגת באמצעות מילוי הטפסים הנ”ל.

– שימוש לרעה במידע, בשירותים או בנתונים, או בניגוד לחוק, המוסר, המנהגים הטובים או הסדר הציבורי, או שעלול להיות כרוך בכל דרך אחרת בפגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים או בהפעלת האתר, עלול להינזף על ידי האחראים לאתר בצורת סנקציה או הרחקה מהאתר.

שינויים

Candle Art (Joaquin Pérez Alonso) שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי שהוא מוצא לנכון, ללא הודעה מוקדמת, בתוכן האתר שלו. הן לגבי תכני האתר והן בתנאי השימוש בו או בתנאי ההתקשרות הכלליים. השינויים האמורים יכולים להתבצע באמצעות אתר האינטרנט שלה בכל דרך קבילה על פי חוק והם יהיו מחייבים כל עוד הם מתפרסמים באתר ועד שישונו בתוקף על ידי שינויים הבאים.

קישור מדיניות ופטורים מאחריות

Candle Art (Joaquin Pérez Alonso) אינה אחראית לתוכן של דפי האינטרנט שאליהם יכול המשתמש לגשת דרך הקישורים שנוצרו באתר האינטרנט שלו ומצהירה כי בשום פנים ואופן לא תבחן או תפעיל כל סוג של שליטה על התוכן של דפים אחרים ברשת.

היא גם לא מבטיחה את הזמינות הטכנית, הדיוק, האמיתות, התקפות או החוקיות של דפים מחוץ לרכושו שאליהם ניתן לגשת דרך הקישורים.

Candle Art (Joaquin Pérez Alonso) מצהירה כי אימצה את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע כל נזק שעלול להיגרם למשתמשים באתר האינטרנט שלה כתוצאה מגלישה בדפי האינטרנט שלה. משכך, היא אינה אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שייגרם למשתמש מגלישה באינטרנט.

פעולות משפטיות, חקיקה ישימה וסמכות שיפוט

Candle Art (Joaquin Pérez Alonso) שומרת לעצמה גם את הזכות להגיש כל תביעה אזרחית או פלילית שהיא מוצאת לנכון בגין שימוש לא נאות בדפי האינטרנט ובתוכן שלה או בגין הפרת תנאים אלה. היחסים בין המשתמש לאמנות הנרות (Joaquin Pérez Alonso) יהיו כפופים לחוק הספרדי, ויהיה מוסמך להכריע בכל מחלוקת שעלולה להתעורר בין המשתמש לבין Candle Art (Joaquin Pérez Alonso), בתי המשפט או בתי הדין של העיר HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי הנגזרות מכל הטקסטים והתמונות, כמו גם האמצעים וצורות ההצגה וההרכבה של דפיו, שייכות, בעצמן או כמקבל, לאמנות נרות (Joaquin Pérez Alonso) ולפיכך, יצירות המוגנות כקניין רוחני על ידי מערכת המשפט הספרדית, כאשר הן בתחום הספרדי והן בתקנות הקהילתיות חלות עליהן בעניין זה והן תקנות קהילתיות חלות עליהן בעניין זה.

כל הזכויות שמורות. בהתאם לחוק הקניין הרוחני, העתקה, ההפצה, התקשורת הפומבית והשימוש בכל או בחלק מהתוכן של דפי האינטרנט שלו אסורים במפורש ללא הסכמה מפורשת של Candle Art (Joaquin Pérez Alonso).

©זכויות יוצרים, כל הזכויות שמורות, 2023. הלוגו והמותג Candle Art נרשמו לטובת Candle Art. כל פעולה של שכפול, הפצה ו/או תקשורת פומבית של תכני אתר זה (תמונות, טקסטים ונרות) אסורה במפורש. לכל מעשה פרסום ו/או הפצה יש לבקש את האישור המתאים.