סוגי כותרות

הגדרות קבועות מראש של בונה כותרות

כאשר אתה בוחר קביעת כותרת מוגדרת מראש, porto טוענת משאבים עבור אותה כותרת רק לא קביעות מוגדרות מראש של כותרות אחרות.

external
Header Preset 1
external
Header Preset 2
external
Header Preset 3
external
Header Preset 4
external
Header Preset 5
external
Header Preset 6
external
Header Preset 7
external
Header Preset 8
external
Side header Preset 1
external
Side header Preset 2
external
Side header Preset 3

וריאציות של סוג כותרת

כאשר אתה בוחר סוג כותרת, porto טוענת משאבים עבור סוג כותרת זה רק לא סוגי כותרת אחרים.

הערה : אנו ממליצים להשתמש בהגדרות קבועות מראש של בונה כותרות במקום בסוגי כותרות.

external
Header Type 1
external
Header Type 2
external
Header Type 3
external
Header Type 4
external
Header Type 5
external
Header Type 6
external
Header Type 7
external
Header Type 8
external
Header Type 9
external
Header Type 18
external
Header Type 19
external
Header Type 10
external
Header Type 11
external
Header Type 12
external
Header Type 13
external
Header Type 14
external
Header Type 15
external
Header Type 16
external
Header Type 17
external
Header Type Side