Politika privatnosti

Ažuriranje zaštite podataka (GDPR)

Sukladno odredbi Europske uredbe (EU) 2016/679 za Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), Candle Art obavještava da su osobni podaci uneseni dobrovoljno, prilikom ispunjavanja bilo kojeg od naših obrazaca (kontakt, zahtjev za newsletter, preporuka, umetanje oglasa ili drugo) automatski će se uključiti u bazu podataka candleart.es, povjerljivo.

Ova datoteka će imati svrhu prikupljanja osnovnih podataka ako je usluga ugovorena ili informirati korisnika o treninzima, stručnjacima, proizvodima i uslugama od interesa. Dakle, korisnik ili klijent ispunjavanjem naših obrazaca daje privolu za primanje naših podataka.

Korisnik može iskoristiti, ako on ili ona to želi, pravo pristupa, poništenja, ispravljanja i protivljenja osobnim podacima koji čine dio naše datoteke. Za to nas kontaktirajte na e-mail adresu comunicacion@candleart.es .

Osim ako prethodno nije dano izričito pismeno odobrenje, svaki prijenos, prijenos, prodaja, iznajmljivanje i/ili javno izlaganje cijele ili dijela web stranice je zabranjeno. Također omogućuje posjetiteljima korištenje ponuđenih podataka i sadržaja isključivo za osobnu, privatnu i neprofitnu upotrebu. Strogo je zabranjeno korištenje, modificiranje, reprodukcija, komunikacija ili distribucija u svrhu stvaranja dobiti na bilo kojem mediju.

Candle Art nije odgovoran za sadržaj, točnost ili ažurnost podataka drugih fizičkih ili pravnih osoba koji se pojavljuju na web stranicama ili na koje upućuje s poveznica ili drugih sustava. Osobe koje Candle Artu pošalju bilo kakve podatke obvezuju se da će isti biti istiniti i da ne krše prava trećih osoba ili zakon.

Candle Art zadržava pravo izmjene, izmjene ili proširenja sadržaja, informacija itd. ove web stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Namjera Candle Arta je da ova web stranica radi što je moguće učinkovitije, koristeći sva razumna sredstva da to postigne.

Candle Art odbija svaku odgovornost za bilo kakvu moguću štetu koja može proizaći iz nedostupnosti i/ili kontinuiteta ove web stranice i svih usluga koje se na njoj reklamiraju.

Candle Art nije odgovoran za bilo kakve smetnje ili usluge koje na web stranici mogu pružiti treće strane ili tvrtke, te odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla biti prouzročena trećim stranama neovlaštenim upadima izvan kontrole Candle Arta. Sav sadržaj prikazan na web stranici, a posebno dizajn, tekst, grafika, logotipi, ikone, gumbi, softver, trgovački nazivi, nazivi domena, zaštitni znakovi, industrijski dizajn ili bilo koji drugi znakovi podložni industrijskoj i komercijalnoj uporabi, podliježu prava intelektualnog i industrijskog vlasništva Candle Art.

Korištenje ove web stranice podrazumijeva prihvaćanje odredbi i uvjeta sadržanih na njoj. Svi sporovi koji se odnose na ovu web stranicu bit će regulirani isključivo zakonom koji se odnosi na španjolsku državu, a svi korisnici su suglasni pridržavati se i poštivati ​​ovu klauzulu.

26. svibnja 2023

——————————-

U skladu sa Zakonom 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO vas obavještava da je vlasnik web stranice : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

U skladu sa zahtjevima članka 10. gore navedenog zakona, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO obavještava vas o sljedećim detaljima: Vlasnik ove web stranice je JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, s CIF 46990318F i registriranim uredom na adresi C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ŠPANJOLSKA.

Tel.(+34) 675.384.469

E-pošta: comunication@candleart esoteric.com

Korisnik i odgovornosti

Navigacija, pristup i korištenje web stranice potvrđuju stanje korisnika kojim prihvaćaju sve ovdje navedene uvjete korištenja bez prejudiciranja primjene odgovarajućih propisa ili obvezne zakonske usklađenosti prema potrebi.

Web stranica nudi širok raspon informacija, usluga i podataka. Korisnik preuzima odgovornost za ispravno korištenje web stranice. Ova se odgovornost proteže na:

– Istinitost i zakonitost podataka koje korisnik daje u obrascima za pristup određenim sadržajima ili uslugama koje web stranice nude. Također ćete biti odgovorni za korištenje pristupnih kodova koje ste dobili ispunjavanjem gore navedenih obrazaca.

– Zlouporaba informacija, usluga ili podataka, ili protivna Zakonu, moralu, dobrim običajima ili javnom redu, ili koja na bilo koji drugi način može dovesti do povrede prava trećih osoba ili rada web stranice može biti ukorena od strane odgovornih za web stranicu u obliku sankcija ili izbacivanja s web stranice.

Izmjene

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) pridržava pravo na bilo kakve izmjene koje smatra prikladnima, bez prethodne najave, u sadržaju svoje web stranice. Kako u pogledu sadržaja web stranica tako i u uvjetima korištenja istih ili u općim uvjetima ugovora. Navedene izmjene mogu se izvršiti putem web stranice na bilo koji zakonom dopušten način i obvezujuće sve dok su objavljene na web stranici i dok se naknadnim izmjenama valjano ne izmijene.

Politika povezivanja i izuzeća od odgovornosti

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nije odgovoran za sadržaj web stranica kojima korisnik može pristupiti putem poveznica postavljenih na njezinoj web stranici te izjavljuje da ni pod kojim uvjetima neće ispitivati ​​niti vršiti bilo kakvu kontrolu nad sadržajem drugih stranica. na mreži.

Također ne jamči tehničku dostupnost, točnost, istinitost, valjanost ili zakonitost stranica izvan svog vlasništva kojima se može pristupiti putem poveznica.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) izjavljuje da je poduzeo sve potrebne mjere kako bi izbjegao bilo kakvu štetu koja bi mogla biti prouzročena korisnicima njezine web stranice kao rezultat pregledavanja njezinih web stranica. Slijedom navedenog, ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik može pretrpjeti prilikom pregledavanja interneta.

Pravne radnje, primjenjivo zakonodavstvo i nadležnost

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) također zadržava pravo podizanja bilo kakve građanske ili kaznene radnje koju smatra prikladnom za nepravilno korištenje svojih web stranica i sadržaja ili za kršenje ovih uvjeta. Odnos između korisnika i Candle Art-a (Joaquín Pérez Alonso) uređen je španjolskim pravom i bit će nadležni za odlučivanje o svim sporovima koji mogu nastati između korisnika i Candle Art-a (Joaquín Pérez Alonso), sudovi ili tribunali grad HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Intelektualno vlasništvo

Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva koja proizlaze iz svih tekstova i slika, kao i sredstava i oblika predstavljanja i sastavljanja njegovih stranica, pripadaju, sami ili kao opunomoćenici, Candle Artu (Joaquín Pérez Alonso) i stoga su , djela zaštićena kao intelektualno vlasništvo španjolskim pravnim sustavom, pri čemu se na njih primjenjuju španjolski propisi i propisi Zajednice u ovom području, kao i međunarodni ugovori koji se odnose na to pitanje i koje je potpisala Španjolska.

Sva prava pridržana. U skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu, reprodukcija, distribucija, javno priopćavanje i korištenje cijelog ili dijela sadržaja njegovih web stranica izričito je zabranjeno bez izričitog pristanka Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Autorsko pravo, sva prava pridržana, 2023. Candle Art logotip i robna marka registrirani su u korist Candle Arta. Izričito je zabranjeno svako reproduciranje, distribucija i/ili javno priopćavanje sadržaja ove web stranice (fotografija, tekstova i svijeća). Za svaki čin objavljivanja i/ili širenja potrebno je zatražiti odgovarajuće odobrenje.