Privātuma politika

Datu aizsardzības atjauninājums (VDAR)

Saskaņā ar Eiropas Regulas (ES) 2016/679 Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) nosacījumu Candle Art informē, ka personas dati, kas tiek sniegti brīvprātīgi, aizpildot kādu no mūsu veidlapām (kontakts, informatīvā izdevuma pieprasījums, ieteikums, reklāmas ievietošana vai citi) tiks automātiski iekļauti candleart.es datubāzē, konfidenciāli.

Šī faila mērķis ir vākt pamatdatus, ja ir noslēgts līgums par pakalpojumu, vai informēt lietotāju par apmācībām, profesionāļiem, produktiem un interesējošiem pakalpojumiem. Tādēļ lietotājs vai klients, aizpildot mūsu veidlapas, dod savu piekrišanu mūsu informācijas saņemšanai.

Lietotājs var izmantot tiesības, ja viņš vai viņa to vēlas, piekļūt personas datiem, kas ir daļa no mūsu faila, tos atcelt, labot un iebilst pret tiem. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties ar mums uz e-pasta adresi comunicacion@candleart.es .

Ja vien nav dota iepriekšēja nepārprotama rakstiska atļauja, visas vietnes vai tās daļas jebkāda veida pārsūtīšana, nodošana, pārdošana, noma un/vai publiska eksponēšana ir aizliegta. Tas arī ļauj apmeklētājiem izmantot piedāvātos datus un saturu tikai personiskai, privātai un bezpeļņas lietošanai. Izmantošana, modificēšana, reproducēšana, saziņa vai izplatīšana peļņas gūšanas nolūkos jebkurā medijā ir stingri aizliegta.

Candle Art neuzņemas atbildību par citu fizisku vai juridisku personu sniegtās informācijas saturu, precizitāti vai aktualizāciju, kas parādās vietnē vai uz kuru ir atsauce no saitēm vai citām sistēmām. Personas, kas nosūta Candle Art jebkādu informāciju, apņemas nodrošināt tās patiesumu un nepārkāpj nekādas trešo personu tiesības vai likumu.

Candle Art patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, modificēt vai paplašināt šīs tīmekļa vietnes saturu, informāciju utt. Candle Art mērķis ir nodrošināt, lai šī vietne darbotos pēc iespējas efektīvāk, izmantojot visus saprātīgos līdzekļus, lai to panāktu.

Candle Art atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem iespējamiem bojājumiem, kas var rasties šīs tīmekļa vietnes un visu tajā reklamēto pakalpojumu pieejamības un/vai nepārtrauktības trūkuma dēļ.

Candle Art nav atbildīgs par jebkādiem traucējumiem vai pakalpojumiem, ko vietnē var nodrošināt trešās puses vai uzņēmumi, un atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tikt nodarīti trešajām personām, nesankcionētas iejaukšanās rezultātā, ko Candle Art nevar kontrolēt. Uz visu saturu, kas tiek rādīts vietnē, un jo īpaši uz dizainparaugiem, tekstu, grafikām, logotipiem, ikonām, pogām, programmatūru, tirdzniecības nosaukumiem, domēna nosaukumiem, preču zīmēm, rūpnieciskiem dizainparaugiem vai citām zīmēm, ko var izmantot rūpnieciski un komerciāli, attiecas Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības pieder Candle Art.

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana nozīmē piekrišanu tajā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem. Jebkurus strīdus, kas saistīti ar šo vietni, regulēs tikai tiesību akti, kas ietekmē Spānijas valsti, un visi lietotāji piekrīt ievērot un ievērot šo klauzulu.

2023. gada 26. maijs

——————————-

Saskaņā ar 11. jūlija likumu 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informē, ka tas ir vietnes WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM īpašnieks .

Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 10. panta prasībām JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informē jūs par šādu informāciju: Šīs vietnes īpašnieks ir JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, CIF 46990318F un juridiskā adrese: C/RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARSELONA – SPĀNIJA.

Tālr.(+34) 675 384 469

E-pasts: comunication@candleart esoteric.com

Lietotājs un pienākumi

Vietnes navigācija, piekļuve un izmantošana nosaka lietotāja stāvokli, ar kuru viņš piekrīt visiem šeit izklāstītajiem lietošanas nosacījumiem, neierobežojot attiecīgo noteikumu piemērošanu vai obligāto juridisko atbilstību.

Vietne piedāvā plašu informācijas, pakalpojumu un datu klāstu. Lietotājs uzņemas atbildību par pareizu vietnes izmantošanu. Šī atbildība attiecas uz:

– tās informācijas patiesums un likumība, ko lietotājs sniedz veidlapās, lai piekļūtu noteiktam vietņu piedāvātajam saturam vai pakalpojumiem. Jūs būsiet atbildīgs arī par piekļuves kodu izmantošanu, ko esat ieguvis, aizpildot iepriekš minētās veidlapas.

– Informācijas, pakalpojumu vai datu ļaunprātīga izmantošana vai pret likumu, morāli, labām paražām vai sabiedrisko kārtību, vai kas jebkādā citā veidā var radīt kaitējumu trešo personu tiesībām vai vietnes darbībai, var tikt izteikts aizrādījums. par tīmekļa vietni atbildīgās personas sankcijas vai izraidīšanas no vietnes veidā.

Modifikācijas

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādas izmaiņas savas tīmekļa vietnes saturā, ko tā uzskata par piemērotām. Gan attiecībā uz vietnes saturu, gan tā lietošanas noteikumos vai vispārīgajos līguma nosacījumos. Minētās izmaiņas var veikt, izmantojot tās tīmekļa vietni, jebkādā veidā, kas ir pieļaujams ar likumu, un tās ir saistošas ​​tik ilgi, kamēr tās tiek publicētas tīmekļa vietnē, un līdz brīdim, kad tās tiek derīgi mainītas ar turpmākām izmaiņām.

Saites politika un atbrīvojumi no atbildības

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nav atbildīgs par to tīmekļa lapu saturu, kurām lietotājs var piekļūt, izmantojot tās tīmekļa vietnē esošās saites, un paziņo, ka tas nekādā gadījumā nepārbaudīs vai nekontrolēs citu lapu saturu. tīklā.

Tas arī negarantē tehnisko pieejamību, precizitāti, patiesumu, derīgumu vai likumību ārpus tās īpašuma lapām, kurām var piekļūt, izmantojot saites.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) paziņo, ka ir pieņēmusi visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no jebkāda kaitējuma, kas var tikt nodarīts tās tīmekļa vietnes lietotājiem, pārlūkojot tās tīmekļa lapas. Līdz ar to tas nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas lietotājam var rasties, pārlūkojot internetu.

Tiesvedības, piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) arī patur tiesības ierosināt jebkuru civilprasību vai krimināllietu, ko tā uzskata par piemērotu par tās tīmekļa lapu un satura neatbilstošu izmantošanu vai šo nosacījumu pārkāpumiem. Attiecības starp lietotāju un Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) regulē Spānijas tiesību akti, un tās ir kompetentas izlemt jebkuru strīdu, kas var rasties starp lietotāju un Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), tiesām vai tribunāliem. pilsēta HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARSELONA.

Intelektuālais īpašums

Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas izriet no visiem tekstiem un attēliem, kā arī tā lappušu pasniegšanas un salikšanas līdzekļiem un formām, pašas vai kā cesionārs pieder uzņēmumam Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), un tāpēc tās ir , darbi, ko Spānijas tiesību sistēma aizsargā kā intelektuālo īpašumu, uz kuriem attiecas gan Spānijas, gan Kopienas noteikumi šajā jomā, kā arī starptautiskie līgumi, kas attiecas uz šo jautājumu un kurus parakstījusi Spānija.

Visas tiesības aizsargātas. Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likumu tās tīmekļa lapu satura vai tā daļas satura pavairošana, izplatīšana, publiska izziņošana un izmantošana ir nepārprotami aizliegta bez skaidras Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) piekrišanas.

©Autortiesības, visas tiesības aizsargātas, 2023. Candle Art logotips un zīmols ir reģistrēti par labu Candle Art. Jebkāda šīs vietnes satura (fotogrāfijas, teksti un sveces) reproducēšana, izplatīšana un/vai publiska paziņošana ir nepārprotami aizliegta. Lai veiktu jebkuru publicēšanas un/vai izplatīšanas darbību, ir jāpieprasa atbilstoša atļauja.