Arkanġli Pentagramma

Kif tinvoka lill-Arkanġli

Is-simboli tal-arkanġlu jew pentagramma anġeliku minn Candle Art. Ritwalizzata u ppreparata enerġetikament biex taħdem esklussivament max-xemgħat tagħna. Huwa ritwali anġeliku.

Id-devozzjoni tagħna lejn l-Arkanġli hija proġettata f’disinn esklussiv fejn is-7 kollha jieħdu sehem; kull wieħed speċjalista f’qasam. Kemm jekk tkun Kumdità, Qawwa, Għerf, Awguri, Imħabba, Bidliet fid-Destin u Protezzjoni. Kull ritwali biex jinvokaw l-arkanġli għandu jsir f’ġurnata speċifika, fejn jirregola l-interċessjoni planetarja u l-jum tal-ġimgħa ta ‘kull arkanġlu.

L-Arkanġli, min huma?

Il-qawwa unika ta ‘dawn ix-xemgħat flimkien mal-qawwa ta’ dawn il-ħlejjaq tad-dawl tagħti riżultat tant eċċezzjonali u rapidu li huwa diffiċli li titkejjel.
Gabriel, Samael, Raphael, Sachiel, Anael, Cassiel u Michael; Archangel Prinċpijiet tad-Dawl.
Kollha kemm huma għaddew mil-livelli ta ‘istruzzjoni li għalihom il-kreatura umana hija suxxettibbli, jogħlew biex isiru protetturi tas-sema, u huma inkwadrati fi ħdan l-Armata tagħhom, fi ħdan it-tielet trijade ċelesti.

Trijadi Ċelesti:

L-1 Trijade (konsulenti divini): Serafini, Kerubim, Tron.

It-2 Trijade (gvernaturi tas-sema): Dominazzjonijiet, Setgħat, Prinċipalitajiet.

It-3 Trijade (intermedjarji divini): Arkanġli, Anġli u Anġlu Kustodju.

Mingħajr l-impuritajiet kollha; esser pur u immaterjali, b’influwenza materjali żero. Huma jservu direttament l-istruzzjonijiet tal-Ħallieq, fejn huma l-intermedjarji bejnu u l-bnedmin.
Bis-simboli ta ‘arkanġli jew pentagram angeliku. Bil-FIDI u d-devozzjoni lejn is-7 arkanġli nistgħu ninvokawhom. Imma jkun preżuntuż li jkollnahom għad-dispożizzjoni tagħna l-ħin kollu.
Huma se jinterċedu għas-suppliki tagħna, peress li n-natura tagħhom hija li jiddi lid-Dawl u jkeċċi d-dlam. Kemm-il darba nagħmlu t-talba bil-FIDI u nkunu denji tagħha.

B’materjal pur bħal din ix-xemgħa, nistgħu niksbu, jekk nagħmlu t-talba bil-FIDI, favur divin. Iffavorit mix-xama’ tan-naħal li huwa l-aqwa konduttur tal-enerġija li jeżisti, miżjud mal-interċessjoni tal-Anġli, huwa ritwali qawwi ħafna peress li huwa ppreparat għal jum speċifiku tal-ġimgħa fejn l-enerġiji huma favorevoli għax-xemgħat u l-arkanġli, prinċpijiet tad-dawl.

Nistgħu ninvokaw lill-Arkanġli kull wieħed fil-jum tagħhom tal-ġimgħa.