Uża l-politika

Politika ta’ Ritorn

F’każ ta’ telf jew pożizzjoni ħażina tal-merkanzija, aħna nirrimborsawlek l-ammont totali tal-ordni (materjal flimkien ma ‘tbaħħir) jew nistgħu nwasslu l-oġġetti mill-ġdid.

Jekk m’intix sodisfatt bil-prodott, issiġillat u f’kondizzjoni perfetta, fi żmien 24 siegħa minn meta tirċievi l-konsenja tagħna, tista ‘terġa’ lura lilna fl-ippakkjar oriġinali tagħha, u aħna nħallsu lura l-prezz tal-prodotti, iżda mhux l-ispejjeż tat-tbaħħir jew l-ispiża tar-ritorn.

Ukoll, jekk il-pakkett jasal f’kundizzjonijiet ħżiena (prodotti miksura) minħabba manipulazzjoni tat-trasport, jekk jogħġbok iddikjara dan fuq in-nota tal-kunsinna tat-trasportatur. Ukoll jekk il-prodott ma jkunx kif mitlub mill-klijent, Candle Art iġorr l-ispiża tar-ritorn u l-konsenja mill-ġdid, jekk jogħġbok innota dan fuq in-nota tal-kunsinna tat-trasportatur u ladarba tkun iffirmata minnu, terġa ‘lura lil Candle Art.

Regoli tal-privatezza
Aġġornament tal-protezzjoni tad-dejta (GDPR)

Skont id-dispożizzjoni tar-regolament Ewropew (UE) 2016/679, għar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), Candle Art tinforma li d-dejta personali pprovduta, volontarjament, meta timla xi waħda mill-formoli tagħna (kuntatt, talba għal newsletter, rakkomandazzjoni, inserzjoni ta’ reklami, jew oħrajn) se tkun awtomatikament inkorporata fid-database candleart.es, b’mod kunfidenzjali.

Dan il-fajl se jkollu l-għan li jiġbor data bażika, fil-każ li servizz jiġi kkuntrattat, jew li jżomm lill-utent infurmat dwar taħriġ, professjonisti, prodotti u servizzi ta’ interess. Għalhekk l-utent jew il-klijent, billi jimla l-formoli tagħna, jagħti l-kunsens tiegħu biex jirċievi l-informazzjoni tagħna.

L-utent jista’ jeżerċita, jekk jixtieq, id-dritt li jaċċessa, jikkanċella, jirrettifika u jopponi d-dejta personali li tifforma parti mill-fajl tagħna. Biex tagħmel dan, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq l-indirizz elettroniku comunicacion@candleart.es.

Sakemm ma tkunx ingħatat awtorizzazzjoni espressa bil-miktub minn qabel, kwalunkwe trasmissjoni, trasferiment, bejgħ jew kiri u/jew wirja pubblika tal-websajt kollha jew parti minnha hija pprojbita. Jippermetti wkoll lill-viżitaturi biex jużaw id-dejta u l-kontenut offruti esklussivament għall-użu personali, privat u mingħajr skop ta’ qligħ tagħhom. L-użu, il-modifika, ir-riproduzzjoni, il-komunikazzjoni jew id-distribuzzjoni għal skopijiet ta’ qligħ fuq kwalunkwe mezz ikun strettament projbit.

Candle Art mhix responsabbli għall-kontenut, l-eżattezza u l-aġġornament tal-informazzjoni pprovduta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra u li tidher fuq il-websajt jew li ssir referenza għaliha minn links jew sistemi oħra. Persuni li jibagħtu kwalunkwe informazzjoni lil Candle Art jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li hija veritiera u li ma tiksirx xi drittijiet ta’ terzi jew il-liġi.

Candle Art tirriżerva d-dritt li tibdel, timmodifika, testendi l-kontenut, l-informazzjoni, eċċ ta ‘din il-websajt fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż minn qabel. Hija l-intenzjoni ta’ Candle Art li din il-websajt għandha topera bl-aktar mod effiċjenti possibbli, billi tuża l-mezzi raġonevoli kollha biex tikseb dan.

Candle Art tirrifjuta kull responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara possibbli li tista’ tirriżulta min-nuqqas ta’ disponibbiltà u/jew kontinwità ta’ din il-websajt u s-servizzi kollha li huma reklamati fuqha.

Candle Art mhix responsabbli għal kwalunkwe interferenza u servizzi li jistgħu jiġu pprovduti fuq il-websajt minn partijiet terzi jew kumpaniji u tirrifjuta kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara li tista ‘tiġi kkawżata lil partijiet terzi permezz ta’ intrużjonijiet mhux awtorizzati lil hinn mill-kontroll ta ‘Xemgħa Art.
Il-kontenut kollu muri fuq il-websajt u b’mod partikolari, disinji, test, grafika, logos, ikoni, buttuni, softwer, ismijiet kummerċjali, ismijiet ta ‘dominju, trademarks, disinni industrijali jew kwalunkwe sinjali oħra suxxettibbli għal użu industrijali u kummerċjali huma soġġetti għal drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u industrijali miżmuma minn Candle Art.

L-użu ta’ din il-websajt jimplika l-aċċettazzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet li jinsabu f’dan is-sit. Kwalunkwe tilwim relatat ma ‘dan il-websajt se jkun irregolat esklussivament mil-liġi li taffettwa l-Istat Spanjol, l-utenti kollha jaqblu li jikkonformaw ma’ u jirrispettaw din il-klawżola.

26 ta’ Mejju 2018

_______________________

B’konformità mal-Liġi 34/2002, tal-11 ta’ Lulju, dwar is-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u l-kummerċ elettroniku, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO jinfurmak li huwa s-sid tal-websajt WWW.CANDLEART.ES.

Skont ir-rekwiżiti tal-artikolu 10 tal-Liġi msemmija hawn fuq, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO jinfurmak bid-dettalji li ġejjin: Is-sid ta’ din il-websajt huwa JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, b’CIF 46990318F u uffiċċju reġistrat f’C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANJA.

Tel. 675.384.469

E-mail: comunicacion@candleart.es

Utent u responsabbiltajiet

In-navigazzjoni, l-aċċess u l-użu tal-websajt, jikkonferixxu l-kundizzjoni tal-utent, li biha jaċċettaw il-kundizzjonijiet kollha tal-użu stipulati hawnhekk mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regolamenti korrispondenti ta ‘konformità legali obbligatorja kif xieraq.

Il-websajt tipprovdi firxa wiesgħa ta’ informazzjoni, servizzi u data. L-utent jassumi r-responsabbiltà għall-użu korrett tal-websajt. Din ir-responsabbiltà testendi għal:

– Il-veraċità u l-legalità tal-informazzjoni pprovduta mill-utent fil-formoli għall-aċċess għal ċertu kontenut jew servizzi offruti mill-websajts. Int tkun responsabbli wkoll għall-użu li tagħmel mill-kodiċijiet ta’ aċċess li ksibt billi timla l-formoli msemmija hawn fuq.

– L-użu ħażin tal-informazzjoni, is-servizzi, id-data, jew kontra l-Liġi, il-moralità, id-drawwiet tajba jew l-ordni pubbliku, jew li b’xi mod ieħor jista’ jinvolvi ħsara lid-drittijiet ta’ partijiet terzi jew l-operat tal-websajt jista’ jiġi mċanfar minn dawk responsabbli għall-websajt fil-forma ta’ sanzjoni jew tkeċċija mill-websajt.

Link politika u eżenzjonijiet mir-responsabbiltà

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) mhuwiex responsabbli għall-kontenut tal-paġni web li l-utent jista’ jaċċessa permezz tal-links stabbiliti fuq il-websajt tiegħu u jiddikjara li taħt l-ebda ċirkostanza mhu se jeżamina jew jeżerċita xi tip ta’ kontroll fuq il-kontenut ta’ paġni oħra fuq in-netwerk.

Lanqas ma tiggarantixxi d-disponibbiltà teknika, l-eżattezza, il-veraċità, il-validità jew il-legalità ta’ paġni barra l-proprjetà tagħha li jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-links.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) jiddikjara li adottat il-miżuri kollha meħtieġa biex jevita kwalunkwe ħsara li tista’ tiġi kkawżata lill-utenti tal-websajt tagħha bħala riżultat tal-ibbrawżjar tal-paġni web tagħha. Konsegwentement, mhuwiex responsabbli, fi kwalunkwe każ, għal kwalunkwe ħsara li l-utent jista ‘jsofri mill-ibbrawżjar tal-Internet.

Modifiki

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) jirriserva d-dritt li jagħmel kwalunkwe modifika li jidhrilha xierqa, mingħajr avviż minn qabel, għall-kontenut tal-websajt tagħha. Kemm fir-rigward tal-kontenut tal-websajt, kif ukoll fil-kundizzjonijiet tal-użu tal-istess jew fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-kuntratt. Dawn il-modifiki jistgħu jsiru, permezz tal-websajt tagħha, b’kull mod ammissibbli mil-liġi u għandhom jorbtu sakemm ikunu ppubblikati fuq il-websajt u sakemm jiġu modifikati b’mod validu b’modifiki sussegwenti.

Riserva ta’ cookies

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) jirriserva d-dritt li juża cookies fil-browsing tal-utent tal-websajt tiegħu biex jiffaċilita l-personalizzazzjoni u l-kumdità tal-browsing. Wara l-politika tal-protezzjoni tad-data tal-kumpanija, ninfurmawk li l-cookies huma assoċjati mal-utent anonimu u l-kompjuter tagħhom, u ma jipprovdux l-isem u l-kunjom tal-utent.

L-utent għandu l-possibbiltà li jikkonfigura l-browser tiegħu sabiex ikun infurmat dwar ir-riċeviment tal-cookies, u jkun jista’, jekk irid hekk, jipprevjeni milli jiġu installati fuq il-hard drive tiegħu. Madankollu, l-installazzjoni tal-cookies mhix meħtieġa biex taċċessa l-websajt.

Protezzjoni tad-data

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika 15/1999 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-utenti tal-websajt huma infurmati li d-dejta personali miġbura mill-kumpanija permezz tal-formoli fuq il-paġni tagħha se tiddaħħal f’fajl awtomatizzat taħt ir-responsabbiltà ta’ candleart.es (Joaquín Pérez Alonso) sabiex tiffaċilita, tħaffef u twettaq l-impenji stabbiliti bejn iż-żewġ partijiet.

Bl-istess mod, Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) tinforma dwar il-possibbiltà li teżerċita d-drittijiet ta ‘aċċess, kanċellazzjoni, rettifika u oppożizzjoni billi tikteb lill-indirizz JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ; C/ RIUS Y CARRIÓ 14, 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANJA.

NIF: 46990318-F

Tel.: 675.384.469

E-mail: comunicacion@candleart.es

Sakemm jiġi kkomunikat il-kuntrarju, ikun mifhum li d-dejta ma ġietx modifikata, u li hemm kunsens biex tintuża sabiex tkun tista’ tifdelizza r-relazzjoni bejn il-partijiet.

Proprjetà intellettwali

Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u industrijali derivati ​​mit-testi, l-immaġini kollha, kif ukoll il-mezzi u l-forom ta’ preżentazzjoni u assemblaġġ tal-paġni tagħha jappartjenu, waħedha jew bħala ċessjonarju, ta’ Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) u huma, għalhekk, xogħlijiet protetti bħala proprjetà intellettwali mis-sistema legali Spanjola, bir-regolamenti Spanjoli u Komunitarji f’dan il-qasam, kif ukoll it-trattati internazzjonali relatati ma’ Spanja applikabbli u ffirmati magħhom.

Id-drittijiet kollha riżervati. F’konformità mal-Liġi tal-Proprjetà Intellettwali, ir-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni, il-komunikazzjoni pubblika u l-użu tal-kontenut kollu jew parti minnu tal-paġni web tagħha huma espressament ipprojbiti mingħajr il-kunsens espress ta’ Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

Copyright, id-drittijiet kollha riżervati, 2023. Il-logo u l-marka Candle Art ġew irreġistrati favur Candle Art. Kwalunkwe att ta ‘riproduzzjoni, distribuzzjoni u/jew komunikazzjoni pubblika tal-kontenut ta’ din il-websajt (ritratti, testi u xemgħat) huwa espressament ipprojbit. Għal kull att ta’ pubblikazzjoni u/jew diffużjoni, trid tintalab l-awtorizzazzjoni korrispondenti.

Azzjonijiet legali, leġiżlazzjoni applikabbli u ġurisdizzjoni

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) jirriserva wkoll id-dritt li jressaq kwalunkwe azzjoni ċivili jew kriminali li jidhrilha xierqa għall-użu mhux xieraq tal-paġni tal-web u l-kontenut tiegħu jew għall-ksur ta’ dawn il-kundizzjonijiet.
Ir-relazzjoni bejn l-utent u Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) għandha tkun irregolata mil-liġi Spanjola u għandha tkun kompetenti biex tiddeċiedi dwar kwalunkwe tilwima li tista’ tinqala’ bejn l-utent u Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), il-qrati jew tribunali tal-belt ta’ HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.