Bruk policy

Returpolicy

Ved tap eller feilplassering av varene refunderer vi deg det totale beløpet for bestillingen (materiell pluss frakt) eller vi kan levere varene på nytt.

Hvis du ikke er fornøyd med produktet, forseglet og i perfekt stand, innen 24 timer etter mottak av forsendelsen vår, kan du returnere det til oss i originalemballasjen, og vi vil refundere prisen på produktene, men ikke fraktkostnadene eller returkostnadene.

Dessuten, hvis pakken ankommer under dårlige forhold (ødelagte produkter) på grunn av transportmanipulasjon, vennligst oppgi dette på fraktseddelen til transportøren. Også hvis produktet ikke er som forespurt av kunden, vil Candle Art bære kostnadene for retur og omforsendelse, vennligst noter dette på fraktseddelen til transportøren og når den er signert av ham, returner den til Candle Art.

Personvernerklæring
Oppdatering av databeskyttelse (GDPR)

I samsvar med bestemmelsen i den europeiske forordningen (EU) 2016/679, for den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), informerer Candle Art om at personopplysningene som oppgis, frivillig, når du fyller ut noen av våre skjemaer (kontakt, nyhetsbrevforespørsel, anbefaling, annonseinnsetting eller andre) vil automatisk bli innlemmet i candleart.es-databasen, konfidensielt.

Denne filen vil ha som formål å samle inn grunnleggende data, i tilfelle en tjeneste er inngått kontrakt, eller for å holde brukeren informert om opplæring, fagfolk, produkter og tjenester av interesse. Derfor gir brukeren eller klienten, ved å fylle ut våre skjemaer, sitt samtykke til å motta vår informasjon.

Brukeren kan, hvis han/hun ønsker det, utøve retten til å få tilgang til, kansellere, korrigere og motsette seg personopplysningene som utgjør en del av filen vår. For å gjøre det, vennligst kontakt oss på e-postadressen comunicacion@candleart.es.

Med mindre det er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd, er enhver overføring, overføring, salg eller utleie og/eller offentlig utstilling av hele eller deler av nettstedet forbudt. Det lar også besøkende bruke dataene og innholdet som tilbys utelukkende for personlig, privat og ideell bruk. Bruk, modifikasjon, reproduksjon, kommunikasjon eller distribusjon for profittskapende formål på et hvilket som helst medium er strengt forbudt.

Candle Art er ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet og oppdatering av informasjonen gitt av andre fysiske eller juridiske personer og som vises på nettsiden eller som det refereres til fra lenker eller andre systemer. Personer som sender informasjon til Candle Art forplikter seg til å sikre at den er sannferdig og ikke bryter noen tredjeparts rettigheter eller loven.

Candle Art forbeholder seg retten til å endre, modifisere, utvide innholdet, informasjonen osv. på denne nettsiden når som helst og uten forvarsel. Det er Candle Arts intensjon at denne nettsiden skal fungere så effektivt som mulig, med alle rimelige midler for å oppnå dette.

Candle Art fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av mangel på tilgjengelighet og/eller kontinuitet på denne nettsiden og alle tjenestene som er annonsert på den.

Candle Art er ikke ansvarlig for forstyrrelser og tjenester som kan tilbys på nettstedet av tredjeparter eller selskaper og fraskriver seg ethvert ansvar for skader som kan påføres tredjeparter gjennom uautoriserte inntrengninger utenfor Candle Arts kontroll.
Alt innhold som vises på nettsiden, og spesielt design, tekst, grafikk, logoer, ikoner, knapper, programvare, handelsnavn, domenenavn, varemerker, industriell design eller andre tegn som er følsomme for industriell og kommersiell bruk er underlagt immaterielle og industrielle rettigheter som innehas av Candle Art.

Bruk av dette nettstedet innebærer aksept av vilkårene og betingelsene på dette nettstedet. Eventuelle tvister knyttet til denne nettsiden vil utelukkende styres av loven som påvirker den spanske staten, alle brukere samtykker i å overholde og respektere denne klausulen.

26. mai 2018

_______________________

I samsvar med lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, informerer JOAQUÍN PÉREZ ALONSO deg om at det er eieren av nettstedet WWW.CANDLEART.ES.

I samsvar med kravene i artikkel 10 i nevnte lov, informerer JOAQUÍN PÉREZ ALONSO deg om følgende detaljer: Eieren av denne nettsiden er JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, med CIF 46990318F og registrert kontor på C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANIA.

Tlf. 675.384.469

E-post: comunicacion@candleart.es

Bruker og ansvar

Navigasjonen, tilgangen og bruken av nettstedet bekrefter brukerens vilkår, der de aksepterer alle bruksbetingelsene som er angitt her, uten at det berører anvendelsen av de tilsvarende reglene for obligatorisk lovlig overholdelse som er relevant.

Nettstedet tilbyr et bredt spekter av informasjon, tjenester og data. Brukeren påtar seg ansvar for riktig bruk av nettsiden. Dette ansvaret strekker seg til:

– Sannheten og lovligheten til informasjonen som gis av brukeren i skjemaene for tilgang til bestemt innhold eller tjenester som tilbys av nettsidene. Du vil også være ansvarlig for bruken du gjør av adgangskodene du har fått ved å fylle ut de nevnte skjemaene.

– Misbruk av informasjonen, tjenestene, dataene, eller mot loven, sedelighet, god skikk eller offentlig orden, eller som på annen måte kan innebære skade på rettighetene til tredjeparter eller driften av nettstedet kan bli irettesatt av de ansvarlige for nettstedet i form av en sanksjon eller bortvisning fra nettstedet.

Link policy og fritak fra ansvar

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) er ikke ansvarlig for innholdet på nettsidene som brukeren kan få tilgang til gjennom lenkene som er etablert på nettsiden, og erklærer at den under ingen omstendigheter vil undersøke eller utøve noen form for kontroll over innholdet på andre sider på nettverket.

Den garanterer heller ikke den tekniske tilgjengeligheten, nøyaktigheten, sannheten, gyldigheten eller lovligheten til sider utenfor eiendommen som kan nås via lenkene.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) erklærer at den har tatt i bruk alle nødvendige tiltak for å unngå skade som kan påføres brukere av nettsiden deres som følge av å surfe på nettsidene. Følgelig er den ikke ansvarlig for eventuelle skader som brukeren kan lide ved å surfe på Internett.

Modifikasjoner

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) forbeholder seg retten til å foreta alle modifikasjoner den finner passende, uten forvarsel, på innholdet på nettstedet. Både med hensyn til innholdet på nettstedet, og i vilkårene for bruk av samme eller i de generelle kontraktsvilkårene. Nevnte modifikasjoner kan gjøres via nettstedet deres på enhver måte som er tillatt ved lov og skal være bindende så lenge de er publisert på nettstedet og inntil de er gyldig modifisert av påfølgende modifikasjoner.

Reservasjon av informasjonskapsler

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) forbeholder seg retten til å bruke informasjonskapsler i brukerens surfing på nettsiden for å lette personaliseringen og komforten ved surfing. I henhold til selskapets retningslinjer for databeskyttelse informerer vi deg om at informasjonskapslene er knyttet til den anonyme brukeren og deres datamaskin, og oppgir ikke navn og etternavn til brukeren.

Brukeren har mulighet til å konfigurere nettleseren sin slik at de blir informert om mottak av informasjonskapsler, og kan, hvis de ønsker det, forhindre at de installeres på harddisken. Installasjon av informasjonskapsler er imidlertid ikke nødvendig for å få tilgang til nettstedet.

Data beskyttelse

I samsvar med bestemmelsene i organisk lov 15/1999 om databeskyttelse, blir brukere av nettstedet informert om at personopplysningene som samles inn av selskapet gjennom skjemaene på sidene vil bli lagt inn i en automatisert fil under ansvar av candleart.es (Joaquín Pérez Alonso) for å lette, fremskynde og oppfylle forpliktelsene som er etablert mellom de to partene.

På samme måte informerer Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) om muligheten for å utøve rettighetene til innsyn, kansellering, retting og opposisjon ved å skrive til adressen JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ; C/ RIUS Y CARRIÓ 14, 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANIA.

NIF: 46990318-F

Tlf.: 675.384.469

E-post: comunicacion@candleart.es

Så lenge det motsatte er kommunisert, vil det forstås at opplysningene ikke er endret, og at det er samtykke til å bruke dem for å kunne fidelisere forholdet mellom partene.

Åndsverk

De immaterielle og industrielle eiendomsrettighetene som stammer fra alle tekster, bilder, samt midlene og formene for presentasjon og sammenstilling av sidene tilhører, i seg selv eller som en rettighetshaver, til Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) og er derfor verk beskyttet som immateriell eiendom av det spanske rettssystemet, med både spanske og fellesskapsbestemmelser som er underskrevet av internasjonale avtaler på dette feltet, og som er underskrevet av internasjonale avtaler på dette området.

Alle rettigheter forbeholdt. I samsvar med åndsverkloven er reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon og bruk av hele eller deler av innholdet på nettsidene deres uttrykkelig forbudt uten uttrykkelig samtykke fra Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

Opphavsrett, alle rettigheter forbeholdt, 2023. Candle Art-logoen og -merket er registrert til fordel for Candle Art. Enhver handling med reproduksjon, distribusjon og/eller offentlig kommunikasjon av innholdet på denne nettsiden (fotografier, tekster og stearinlys) er uttrykkelig forbudt. For enhver publisering og/eller spredning må den tilsvarende autorisasjonen bes om.

Rettslige handlinger, gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) forbeholder seg også retten til å reise sivile eller strafferettslige søksmål den finner hensiktsmessig for feil bruk av nettsidene og innholdet eller for brudd på disse betingelsene.
Forholdet mellom brukeren og Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) skal styres av spansk lov og skal være kompetent til å avgjøre enhver tvist som kan oppstå mellom brukeren og Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), domstolene eller domstolene i byen HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.