Polityka prywatności

Aktualizacja ochrony danych (RODO)

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2016/679 dotyczącego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Candle Art informuje, że dane osobowe podane dobrowolnie, przy wypełnianiu któregokolwiek z naszych formularzy (kontakt, prośba o newsletter, rekomendacja, wstawienie reklamy lub inne) zostaną automatycznie włączone do bazy danych candleart.es z zachowaniem poufności.

Ten plik będzie miał na celu zbieranie podstawowych danych w przypadku zamówienia usługi lub informowanie użytkownika o szkoleniach, specjalistach, produktach i usługach, które go interesują. W związku z tym użytkownik lub klient, wypełniając nasze formularze, wyraża zgodę na otrzymywanie naszych informacji.

Użytkownik może skorzystać, jeśli sobie tego życzy, z prawa dostępu, usunięcia, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które stanowią część naszego pliku. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail comunicacion@candleart.es .

O ile nie udzielono uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody, jakiekolwiek przesyłanie, przekazywanie, sprzedaż, wypożyczanie i/lub publiczne wystawianie całości lub części witryny jest zabronione. Umożliwia również odwiedzającym korzystanie z oferowanych danych i treści wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i non-profit. Używanie, modyfikacja, powielanie, komunikacja lub dystrybucja w celach zarobkowych na jakimkolwiek nośniku jest surowo wzbroniona.

Candle Art nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność lub aktualizację informacji dostarczonych przez inne osoby fizyczne lub prawne, które pojawiają się na stronie internetowej lub do których odsyłają linki lub inne systemy. Osoby przesyłające jakiekolwiek informacje do Candle Art zobowiązują się do zapewnienia, że ​​są one zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich ani przepisów prawa.

Candle Art zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub rozszerzenia treści, informacji itp. tej witryny w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Intencją Candle Art jest, aby ta strona internetowa działała tak wydajnie, jak to możliwe, przy użyciu wszelkich rozsądnych środków, aby to osiągnąć.

Candle Art nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z braku dostępności i/lub ciągłości tej strony internetowej oraz wszystkich usług, które są na niej reklamowane.

Candle Art nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ingerencje lub usługi, które mogą być świadczone na stronie internetowej przez osoby trzecie lub firmy i odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim w wyniku nieautoryzowanych włamań pozostających poza kontrolą Candle Art. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie, a w szczególności projekty, teksty, grafika, logotypy, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, nazwy domen, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub wszelkie inne oznaczenia nadające się do użytku przemysłowego i handlowego podlegają prawa własności intelektualnej i przemysłowej posiadane przez Candle Art.

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację zawartych na niej warunków. Wszelkie spory dotyczące tej witryny będą rozstrzygane wyłącznie przez prawo obowiązujące w państwie hiszpańskim, a wszyscy użytkownicy zgadzają się przestrzegać i szanować tę klauzulę.

26 maja 2023 r

——————————-

Zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje, że jest właścicielem strony internetowej : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

Zgodnie z wymogami art. 10 wspomnianej ustawy, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje o następujących szczegółach: Właścicielem tej strony internetowej jest JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, z CIF 46990318F i siedzibą pod adresem C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – HISZPANIA.

Tel.(+34) 675.384.469

E-mail: comunication@candleart ezoteryczny.com

Użytkownik i obowiązki

Nawigacja, dostęp i korzystanie ze strony internetowej stanowią warunek użytkownika, który oznacza akceptację wszystkich warunków użytkowania określonych w niniejszym dokumencie, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich przepisów lub obowiązkowej zgodności prawnej, jeśli jest to właściwe.

Witryna udostępnia szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z serwisu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na:

– prawdziwości i legalności informacji podanych przez użytkownika w formularzach dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez strony internetowe. Będziesz również odpowiedzialny za wykorzystanie kodów dostępu, które uzyskałeś, wypełniając wyżej wymienione formularze.

– Niewłaściwe wykorzystanie informacji, usług lub danych lub niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, lub które w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z naruszeniem praw osób trzecich lub działania strony internetowej może zostać naganne przez osoby odpowiedzialne za serwis w formie sankcji lub usunięcia z serwisu.

modyfikacje

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do zawartości strony internetowej, jak iw warunkach korzystania z niej lub w ogólnych warunkach umowy. Wspomniane modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej w dowolny prawnie dopuszczalny sposób i obowiązują tak długo, jak długo są publikowane na stronie oraz do czasu ich ważnej zmiany poprzez kolejne modyfikacje.

Polityka linków i zwolnienia z odpowiedzialności

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków umieszczonych na jej stronie internetowej i oświadcza, że ​​w żadnym wypadku nie będzie sprawdzać ani sprawować jakiejkolwiek kontroli nad zawartością innych stron w sieci.

Nie gwarantuje również technicznej dostępności, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności stron poza swoją własnością, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) oświadcza, że ​​podjął wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia szkód, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom jej witryny w wyniku przeglądania jej stron internetowych. W związku z tym w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść podczas przeglądania Internetu.

Działania prawne, obowiązujące przepisy i jurysdykcja

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) zastrzega sobie również prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za stosowne w związku z niewłaściwym korzystaniem z jej stron internetowych i treści lub naruszeniem niniejszych warunków. Relacje między użytkownikiem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) podlegają prawu hiszpańskiemu i są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć między użytkownikiem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), sądy lub trybunały miasto HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające ze wszystkich tekstów i obrazów, a także środków i form prezentacji oraz montażu jej stron należą, same w sobie lub jako cesjonariusze, do Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) i dlatego są , utwory chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, przy czym mają do nich zastosowanie zarówno przepisy hiszpańskie, jak i wspólnotowe w tej dziedzinie, a także traktaty międzynarodowe w tym zakresie podpisane przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z Prawem Własności Intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja, komunikacja publiczna i wykorzystanie całości lub części zawartości jej stron internetowych jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej zgody Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Copyright, wszelkie prawa zastrzeżone, 2023. Logo i marka Candle Art zostały zarejestrowane na rzecz Candle Art. Wszelkie czynności związane z powielaniem, dystrybucją i/lub publicznym udostępnianiem zawartości tej witryny (zdjęć, tekstów i świec) są wyraźnie zabronione. W przypadku wszelkich czynności związanych z publikacją i/lub rozpowszechnianiem należy wystąpić o odpowiednie zezwolenie.