Politica de confidențialitate

Actualizare privind protecția datelor (GDPR)

În conformitate cu prevederile Regulamentului European (UE) 2016/679 pentru Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), Candle Art informează că datele personale furnizate în mod voluntar, la completarea oricăruia dintre formularele noastre (contact, solicitare newsletter, recomandare, inserarea reclamelor, sau altele) vor fi încorporate automat în baza de date candleart.es, în mod confidențial.

Acest fișier va avea scopul de a colecta date de bază în cazul în care este contractat un serviciu sau de a ține utilizatorul informat despre traininguri, profesioniști, produse și servicii de interes. Prin urmare, utilizatorul sau clientul, prin completarea formularelor noastre, își dă acordul pentru a primi informațiile noastre.

Utilizatorul poate exercita, dacă dorește, dreptul de acces, anulare, rectificare și opoziție asupra datelor cu caracter personal care fac parte din fișierul nostru. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicacion@candleart.es .

Cu excepția cazului în care s-a acordat o autorizație scrisă expresă prealabilă, orice transmitere, transfer, vânzare, închiriere și/sau expunere publică a întregului site sau a unei părți a site-ului este interzisă. De asemenea, permite vizitatorilor să folosească datele și conținutul oferit exclusiv pentru utilizarea lor personală, privată și non-profit. Utilizarea, modificarea, reproducerea, comunicarea sau distribuirea în scopuri de profit pe orice suport este strict interzisă.

Candle Art nu este responsabil pentru continutul, acuratetea sau actualizarea informatiilor furnizate de alte persoane fizice sau juridice care apar pe site sau la care se face trimitere din link-uri sau alte sisteme. Persoanele care trimit orice informații către Candle Art se angajează să se asigure că acestea sunt veridice și nu încalcă niciun drept al terților sau legea.

Candle Art isi rezerva dreptul de a modifica, modifica sau extinde continutul, informatiile etc. ale acestui site web in orice moment si fara notificare prealabila. Intenția Candle Art este ca acest site web să funcționeze cât mai eficient posibil, folosind toate mijloacele rezonabile pentru a realiza acest lucru.

Candle Art isi declina orice responsabilitate pentru eventualele daune care pot aparea din lipsa de disponibilitate si/sau continuitate a acestui site si a tuturor serviciilor care sunt reclame pe acesta.

Candle Art nu este responsabil pentru nicio interferență sau servicii care pot fi furnizate pe site de către terți sau companii și își declină orice responsabilitate pentru orice daune care ar putea fi cauzate terților prin intruziuni neautorizate dincolo de controlul Candle Art. Tot conținutul afișat pe site și, în special, desene, text, grafică, logo-uri, pictograme, butoane, software, denumiri comerciale, nume de domenii, mărci comerciale, desene industriale sau orice alte semne susceptibile de utilizare industrială și comercială, sunt supuse drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Candle Art.

Utilizarea acestui site web implică acceptarea termenilor și condițiilor conținute în acesta. Orice dispute legate de acest site web vor fi guvernate exclusiv de legea care afectează statul spaniol, iar toți utilizatorii sunt de acord să respecte și să respecte această clauză.

26 mai 2023

——————————-

În conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO vă informează că este proprietarul site-ului : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

În conformitate cu cerințele articolului 10 din Legea menționată anterior, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO vă informează cu privire la următoarele detalii: Proprietarul acestui site este JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, cu CIF 46990318F și sediul social la C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANIA.

Tel.(+34) 675.384.469

E-mail: comunication@candleart esoteric.com

Utilizator și responsabilități

Navigarea, accesul si utilizarea site-ului, confera conditia de utilizator, prin care accepta toate conditiile de utilizare prevazute aici fara a aduce atingere aplicarii reglementarilor corespunzatoare sau conformarii legale obligatorii dupa caz.

Site-ul web oferă o gamă largă de informații, servicii și date. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a site-ului. Această responsabilitate se extinde la:

-Veridicitatea și legalitatea informațiilor furnizate de utilizator în formularele de acces la anumite conținuturi sau servicii oferite de site-uri web. De asemenea, veți fi responsabil pentru utilizarea pe care o faceți a codurilor de acces pe care le-ați obținut prin completarea formularelor menționate mai sus.

– Utilizarea abuzivă a informațiilor, serviciilor sau datelor, sau împotriva Legii, bunelor moravuri, bunelor obiceiuri sau ordinii publice, ori care în orice alt mod poate implica lezarea drepturilor terților sau a funcționării site-ului poate fi mustrat de către cei responsabili pentru site-ul web sub forma unei sancțiuni sau expulzare de pe site.

Modificări

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate, fără notificare prealabilă, conținutului site-ului său. Atât în ​​ceea ce privește conținutul site-ului, cât și în condițiile de utilizare a acestuia sau în condițiile generale de contract. Modificările menționate pot fi efectuate prin intermediul site-ului său în orice mod admisibil de lege și vor fi obligatorii atâta timp cât sunt publicate pe site și până când sunt modificate în mod valabil prin modificări ulterioare.

Politica de legături și scutiri de răspundere

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nu este responsabil pentru continutul paginilor web pe care utilizatorul le poate accesa prin link-urile stabilite pe site-ul sau si declara ca sub nicio forma nu va examina sau exercita nici un fel de control asupra continutului altor pagini. în rețea.

De asemenea, nu garantează disponibilitatea tehnică, acuratețea, veridicitatea, valabilitatea sau legalitatea paginilor din afara proprietății sale care pot fi accesate prin link-uri.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) declară că a adoptat toate măsurile necesare pentru a evita orice daune care ar putea fi cauzate utilizatorilor site-ului său ca urmare a navigării paginilor sale web. În consecință, nu este responsabilă, în nici un caz, pentru eventualele daune pe care utilizatorul le-ar putea suferi în urma navigării pe Internet.

Acțiuni în justiție, legislație aplicabilă și jurisdicție

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) își rezervă, de asemenea, dreptul de a introduce orice acțiune civilă sau penală pe care o consideră adecvată pentru utilizarea necorespunzătoare a paginilor și conținutului său web sau pentru încălcarea acestor condiții. Relația dintre utilizator și Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) va fi guvernată de legea spaniolă și va fi competentă să decidă cu privire la orice dispută care poate apărea între utilizator și Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), instanțele sau tribunalele din localitatea HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală și industrială derivate din toate textele și imaginile, precum și mijloacele și formele de prezentare și asamblare a paginilor sale aparțin, prin ele însele sau în calitate de cesionar, Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) și sunt, prin urmare, , opere protejate ca proprietate intelectuală de sistemul juridic spaniol, cu reglementări atât spaniole, cât și comunitare în acest domeniu, precum și tratate internaționale referitoare la materie și semnate de Spania, fiind aplicabile acestora.

Toate drepturile rezervate. În conformitate cu Legea proprietății intelectuale, reproducerea, distribuția, comunicarea publică și utilizarea întregului conținut sau a unei părți a conținutului paginilor sale web sunt interzise în mod expres fără acordul expres al Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

© Drepturi de autor, toate drepturile rezervate, 2023. Logo-ul și marca Candle Art au fost înregistrate în favoarea Candle Art. Orice act de reproducere, distribuție și/sau comunicare publică a conținutului acestui site web (fotografii, texte și lumânări) este interzis în mod expres. Pentru orice act de publicare si/sau difuzare trebuie solicitata autorizatia corespunzatoare.