Typy hlavičiek

Predvoľby nástroja Header Builder

Keď vyberiete predvoľbu hlavičky, porto načíta prostriedky iba pre túto hlavičku, nie iné predvoľby hlavičky.

external
Header Preset 1
external
Header Preset 2
external
Header Preset 3
external
Header Preset 4
external
Header Preset 5
external
Header Preset 6
external
Header Preset 7
external
Header Preset 8
external
Side header Preset 1
external
Side header Preset 2
external
Side header Preset 3

Variácie typu hlavičky

Keď vyberiete typ hlavičky, porto načíta prostriedky iba pre tento typ hlavičky, nie iné typy hlavičiek.

Poznámka : Namiesto typov hlavičiek odporúčame použiť predvoľby na tvorbu hlavičiek.

external
Header Type 1
external
Header Type 2
external
Header Type 3
external
Header Type 4
external
Header Type 5
external
Header Type 6
external
Header Type 7
external
Header Type 8
external
Header Type 9
external
Header Type 18
external
Header Type 19
external
Header Type 10
external
Header Type 11
external
Header Type 12
external
Header Type 13
external
Header Type 14
external
Header Type 15
external
Header Type 16
external
Header Type 17
external
Header Type Side