Politika zasebnosti

Posodobitev varstva podatkov (GDPR)

V skladu z določbo Evropske uredbe (EU) 2016/679 za Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) Candle Art obvešča, da osebni podatki, ki jih posredujete prostovoljno, ob izpolnjevanju katerega koli od naših obrazcev (kontakt, povpraševanje po novicah, priporočilo, vstavljanje oglasa ali drugo) bo samodejno vključeno v bazo podatkov candleart.es, zaupno.

Ta datoteka bo imela namen zbiranja osnovnih podatkov, če je storitev sklenjena po pogodbi, ali obveščanja uporabnika o usposabljanjih, strokovnjakih, izdelkih in storitvah, ki jih zanimajo. Uporabnik oziroma naročnik torej z izpolnjevanjem naših obrazcev daje soglasje za prejemanje naših podatkov.

Uporabnik lahko, če tako želi, uveljavlja pravico do dostopa, preklica, popravka in nasprotovanja osebnim podatkom, ki so del naše datoteke. Za to nas kontaktirajte na e-naslov comunicacion@candleart.es .

Razen če je bilo dano predhodno izrecno pisno dovoljenje, je kakršen koli prenos, prenos, prodaja, najem in/ali javna razstavitev celotnega ali dela spletnega mesta prepovedana. Obiskovalcem omogoča tudi uporabo ponujenih podatkov in vsebin izključno za osebno, zasebno in neprofitno uporabo. Uporaba, spreminjanje, razmnoževanje, sporočanje ali distribucija za pridobitne namene na katerem koli mediju je strogo prepovedana.

Candle Art ne odgovarja za vsebino, točnost ali ažurnost podatkov drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali na katere se sklicujejo povezave ali drugi sistemi. Osebe, ki Candle Artu pošljejo kakršne koli podatke, se zavezujejo, da bodo le-ti resnični in ne bodo kršili pravic tretjih oseb ali zakonodaje.

Candle Art si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, spremeni ali razširi vsebino, informacije itd. tega spletnega mesta. Namen podjetja Candle Art je, da mora ta spletna stran delovati čim bolj učinkovito z uporabo vseh razumnih sredstev, da to doseže.

Candle Art zavrača kakršno koli odgovornost za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi pomanjkanja razpoložljivosti in/ali neprekinjenosti te spletne strani in vseh storitev, ki so na njej oglaševane.

Candle Art ni odgovoren za kakršne koli motnje ali storitve, ki bi jih na spletnem mestu lahko nudile tretje osebe ali podjetja, in zavrača kakršno koli odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi lahko bila povzročena tretjim osebam z nepooblaščenimi vdori izven nadzora Candle Art. Vsa vsebina, ki je prikazana na spletnem mestu, še posebej dizajni, besedila, grafike, logotipi, ikone, gumbi, programska oprema, trgovska imena, imena domen, blagovne znamke, industrijski modeli ali kateri koli drugi znaki, dovzetni za industrijsko in komercialno uporabo, so predmet pravic intelektualne in industrijske lastnine Candle Art.

Uporaba te spletne strani pomeni sprejemanje pogojev, ki jih vsebuje. Vse spore v zvezi s tem spletnim mestom bo urejala izključno zakonodaja španske države in vsi uporabniki se strinjajo, da bodo ravnali v skladu s to klavzulo in jo spoštovali.

26. maj 2023

——————————-

V skladu z zakonom 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju vas JOAQUÍN PÉREZ ALONSO obvešča, da je lastnik spletne strani : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

V skladu z zahtevami 10. člena prej omenjenega zakona vas JOAQUÍN PÉREZ ALONSO obvešča o naslednjih podrobnostih: Lastnik te spletne strani je JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, s CIF 46990318F in registriranim sedežem na naslovu C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ŠPANIJA.

Tel. (+34) 675.384.469

E-naslov: comunication@candleart esoteric.com

Uporabnik in odgovornosti

Navigacija, dostop in uporaba spletnega mesta zagotavljajo uporabniku pogoj, s katerim sprejema vse tukaj navedene pogoje uporabe brez poseganja v uporabo ustreznih predpisov ali obvezne zakonske skladnosti, kot je ustrezno.

Spletna stran ponuja široko paleto informacij, storitev in podatkov. Uporabnik prevzema odgovornost za pravilno uporabo spletne strani. Ta odgovornost se razteza na:

-Resničnost in zakonitost podatkov, ki jih uporabnik posreduje v obrazcih za dostop do določenih vsebin ali storitev, ki jih ponujajo spletne strani. Prav tako boste odgovorni za uporabo dostopnih kod, ki ste jih pridobili z izpolnjevanjem zgoraj navedenih obrazcev.

– Zloraba informacij, storitev ali podatkov ali proti zakonu, morali, dobrim običajem ali javnemu redu ali na kakršen koli drug način lahko povzroči škodo pravicam tretjih oseb ali delovanju spletnega mesta, se lahko graja s strani odgovornih za spletno stran v obliki sankcije ali izključitve s spletne strani.

Spremembe

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb vsebine svoje spletne strani, za katere meni, da so primerne, brez predhodnega obvestila. Tako glede vsebine spletnega mesta kot v pogojih uporabe le-teh oziroma v splošnih pogodbenih pogojih. Navedene spremembe se lahko izvajajo prek njegove spletne strani na kakršen koli zakonsko dovoljen način in so zavezujoče, dokler so objavljene na spletni strani in dokler niso veljavno spremenjene z naknadnimi spremembami.

Politika povezave in izjeme od odgovornosti

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) ni odgovoren za vsebino spletnih strani, do katerih lahko uporabnik dostopa prek povezav, vzpostavljenih na njenem spletnem mestu, in izjavlja, da pod nobenim pogojem ne bo pregledoval ali izvajal kakršnega koli nadzora nad vsebino drugih strani. v omrežju.

Prav tako ne zagotavlja tehnične razpoložljivosti, točnosti, verodostojnosti, veljavnosti ali zakonitosti strani zunaj njegove lastnine, do katerih je mogoče dostopati prek povezav.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) izjavlja, da je sprejel vse potrebne ukrepe za preprečitev kakršne koli škode, ki bi lahko bila povzročena uporabnikom njegovega spletnega mesta zaradi brskanja po njegovih spletnih straneh. Posledično v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel pri brskanju po spletu.

Pravni postopki, veljavna zakonodaja in pristojnost

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si prav tako pridržuje pravico do vložitve kakršnih koli civilnih ali kazenskih tožb, ki se jim zdijo primerne, zaradi nepravilne uporabe svojih spletnih strani in vsebine ali zaradi kršitve teh pogojev. Razmerje med uporabnikom in podjetjem Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) ureja špansko pravo, za odločanje o vseh sporih, ki lahko nastanejo med uporabnikom in podjetjem Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), pa so pristojna sodišča oz. mesto HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Intelektualna lastnina

Pravice intelektualne in industrijske lastnine, ki izhajajo iz vseh besedil in slik, kot tudi sredstev in oblik predstavitve in sestavljanja njegovih strani, same ali kot prejemnik pripadajo podjetju Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) in so zato , dela, zaščitena kot intelektualna lastnina s španskim pravnim sistemom, pri čemer se zanje uporabljajo španski predpisi in predpisi Skupnosti na tem področju ter mednarodne pogodbe v zvezi s to zadevo, ki jih je podpisala Španija.

Vse pravice pridržane. V skladu z zakonom o intelektualni lastnini je reprodukcija, distribucija, javna komunikacija in uporaba celotne ali dela vsebine spletnih strani izrecno prepovedana brez izrecnega soglasja Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Avtorske pravice, vse pravice pridržane, 2023. Logotip in blagovna znamka Candle Art sta bila registrirana v korist Candle Art. Vsakršno reproduciranje, distribucija in/ali javno priobčitev vsebin te spletne strani (fotografij, besedil in sveč) je izrecno prepovedano. Za vsako dejanje objave in/ali razširjanja je treba zaprositi za ustrezno dovoljenje.