Använd policy

Returpolicy

Vid förlust eller felplacering av varorna kommer vi att ersätta dig för det totala beloppet för beställningen (material plus frakt) eller så kan vi leverera varorna igen.

Om du inte är nöjd med produkten, förseglad och i perfekt skick, inom 24 timmar efter mottagandet av vår försändelse, kan du returnera den till oss i dess originalförpackning, och vi kommer att ersätta priset för produkterna, men inte fraktkostnaderna eller kostnaden för retur.

Dessutom, om paketet anländer under dåliga förhållanden (trasiga produkter) på grund av transportmanipulation, vänligen ange detta på fraktsedeln. Även om produkten inte är enligt kundens önskemål, kommer Candle Art att stå för kostnaden för retur och återsändning, vänligen notera detta på fraktsedeln och när den är undertecknad av denne, returnera den till Candle Art.

Integritetspolicy
Uppdatering av dataskydd (GDPR)

I enlighet med bestämmelsen i den europeiska förordningen (EU) 2016/679, för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), informerar Candle Art om att de personuppgifter som tillhandahålls, frivilligt, när du fyller i något av våra formulär (kontakt, begäran om nyhetsbrev, rekommendation, annonsinfogning eller annat) kommer automatiskt att införlivas i candleart.es-databasen, konfidentiellt.

Denna fil kommer att ha till syfte att samla in grundläggande data, i händelse av att en tjänst kontrakteras, eller för att hålla användaren informerad om utbildning, yrkesmän, produkter och tjänster av intresse. Därför ger användaren eller klienten, genom att fylla i våra formulär, sitt samtycke till att ta emot vår information.

Användaren kan utöva, om han/hon så önskar, rätten att få tillgång till, avbryta, korrigera och motsätta sig de personuppgifter som ingår i vår fil. För att göra det, vänligen kontakta oss på e-postadressen comunicacion@candleart.es.

Om inte uttryckligt skriftligt tillstånd i förväg har getts är all överföring, överföring, försäljning eller uthyrning och/eller offentlig utställning av hela eller delar av webbplatsen förbjuden. Det tillåter också besökare att använda data och innehåll som erbjuds exklusivt för personligt, privat och ideellt bruk. Användning, modifiering, reproduktion, kommunikation eller distribution i vinstsyfte på vilket medium som helst är strängt förbjudet.

Candle Art ansvarar inte för innehållet, riktigheten och uppdateringen av den information som tillhandahålls av andra fysiska eller juridiska personer och som förekommer på webbplatsen eller som hänvisas till från länkar eller andra system. Personer som skickar någon information till Candle Art åtar sig att säkerställa att den är sanningsenlig och inte bryter mot tredje parts rättigheter eller lagen.

Candle Art förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, utöka innehållet, informationen etc. på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande. Det är Candle Arts avsikt att denna webbplats ska fungera så effektivt som möjligt, med alla rimliga medel för att uppnå detta.

Candle Art frånsäger sig allt ansvar för eventuell skada som kan uppstå på grund av bristen på tillgänglighet och/eller kontinuitet på denna webbplats och alla tjänster som annonseras på den.

Candle Art ansvarar inte för eventuella störningar och tjänster som kan tillhandahållas på webbplatsen av tredje part eller företag och frånsäger sig allt ansvar för eventuell skada som kan orsakas tredje part genom obehöriga intrång utanför Candle Arts kontroll.
Allt innehåll som visas på webbplatsen och i synnerhet design, text, grafik, logotyper, ikoner, knappar, mjukvara, handelsnamn, domännamn, varumärken, industriell design eller andra tecken som är mottagliga för industriell och kommersiell användning är föremål för intellektuell och industriell äganderätt som innehas av Candle Art.

Användning av denna webbplats förutsätter godkännande av villkoren som finns på denna webbplats. Eventuella tvister relaterade till denna webbplats kommer att styras exklusivt av lagen som påverkar den spanska staten, alla användare samtycker till att följa och respektera denna klausul.

26 maj 2018

_______________________

I enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar JOAQUÍN PÉREZ ALONSO dig att den är ägare till webbplatsen WWW.CANDLEART.ES.

I enlighet med kraven i artikel 10 i ovannämnda lag, informerar JOAQUÍN PÉREZ ALONSO dig om följande detaljer: Ägaren av denna webbplats är JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, med CIF 46990318F och registrerat kontor på C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANIEN.

Tel. 675.384.469

E-post: comunicacion@candleart.es

Användare och ansvar

Navigeringen, åtkomsten och användningen av webbplatsen bekräftar användarvillkoret, genom vilket de accepterar alla användningsvillkor som anges häri utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande bestämmelser om obligatorisk laglig efterlevnad i tillämpliga fall.

Webbplatsen tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar ansvar för korrekt användning av webbplatsen. Detta ansvar sträcker sig till:

– Sannheten och lagligheten av informationen som tillhandahålls av användaren i formulären för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatserna. Du kommer också att ansvara för hur du använder de åtkomstkoder du har erhållit genom att fylla i ovan nämnda formulär.

– Missbruk av information, tjänster, data eller mot lagen, moral, god sed eller allmän ordning, eller som på annat sätt kan innebära skada på tredje parts rättigheter eller driften av webbplatsen kan tillrättavisas av de ansvarig för webbplatsen i form av en sanktion eller utvisning från webbplatsen.

Länkpolicy och undantag från ansvar

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) är inte ansvarig för innehållet på webbsidorna som användaren kan komma åt via länkarna på sin webbplats och förklarar att den under inga omständigheter kommer att undersöka eller utöva någon typ av kontroll över innehållet på andra sidor på nätverket.

Det garanterar inte heller den tekniska tillgängligheten, riktigheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för sidor utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förklarar att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skador som kan orsakas av användare av dess webbplats till följd av att de surfar på dess webbsidor. Följaktligen ansvarar den inte i något fall för eventuell skada som användaren kan lida av att surfa på Internet.

Ändringar

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förbehåller sig rätten att göra alla modifieringar som den anser lämpliga, utan föregående meddelande, av innehållet på sin webbplats. Både när det gäller innehållet på webbplatsen och i villkoren för användning av samma eller i de allmänna avtalsvillkoren. Sådana ändringar kan göras via dess webbplats på vilket sätt som helst som är tillåtet enligt lag och ska vara bindande så länge de publiceras på webbplatsen och tills de är giltigt modifierade genom efterföljande ändringar.

Reservation av cookies

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förbehåller sig rätten att använda cookies när användaren surfar på sin webbplats för att underlätta anpassningen och bekvämligheten av surfandet. I enlighet med företagets dataskyddspolicy informerar vi dig om att cookies är associerade med den anonyma användaren och dennes dator, och anger inte användarens namn och efternamn.

Användaren har möjlighet att konfigurera sin webbläsare så att de blir informerade om mottagandet av cookies och kan, om de så önskar, förhindra att de installeras på sin hårddisk. Installation av cookies krävs dock inte för att komma åt webbplatsen.

Dataskydd

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 om dataskydd, informeras användare av webbplatsen om att de personuppgifter som samlas in av företaget via formulären på dess sidor kommer att föras in i en automatisk fil under ansvar av candleart.es ( Joaquín Pérez Alonso) för att underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som gjorts mellan de två parterna.

Likaså informerar Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) om möjligheten att utöva rätten till tillgång, annullering, rättelse och opposition genom att skriva till adressen JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ; C/ RIUS Y CARRIÓ 14, 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANIEN.

NIF: 46990318-F

Tel.: 675.384.469

E-post: comunicacion@candleart.es

Så länge motsatsen kommuniceras kommer det att vara underförstått att uppgifterna inte har ändrats och att det finns samtycke till att använda dem för att kunna fidelisera förhållandet mellan parterna.

Immateriella rättigheter

De immateriella och industriella äganderättigheterna som härrör från alla texter, bilder, samt sätten och formerna för presentation och sammansättning av dess sidor tillhör, i sig själv eller som innehavare, Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) och är därför, verk skyddade som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, med både spanska och gemenskapsbestämmelser på detta område, såväl som internationella överenskommelser som hänför sig till frågan och undertecknade av Spanien, som är tillämpliga på dem.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med lagen om immaterialrätt är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och användning av hela eller delar av innehållet på dess webbsidor uttryckligen förbjudet utan uttryckligt medgivande från Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

Copyright, alla rättigheter reserverade, 2023. Candle Art-logotypen och varumärket har registrerats till förmån för Candle Art. Varje handling av reproduktion, distribution och/eller offentlig kommunikation av innehållet på denna webbplats (fotografier, texter och ljus) är uttryckligen förbjudet. För all publicering och/eller spridning måste motsvarande tillstånd begäras.

Rättsliga åtgärder, tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förbehåller sig också rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som den anser lämpliga för olämplig användning av dess webbsidor och innehåll eller för brott mot dessa villkor.
Förhållandet mellan användaren och Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) ska styras av spansk lag och ska vara behörig att avgöra eventuella tvister som kan uppstå mellan användaren och Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), stadens domstolar eller domstolar. av HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.