Cookiepolicy

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förbehåller sig rätten att använda cookies när användaren surfar på sin webbplats för att underlätta anpassningen och bekvämligheten av surfandet. I enlighet med företagets dataskyddspolicy informerar vi dig om att cookies är associerade med den anonyma användaren och dennes dator och anger inte användarens namn och efternamn.
Användaren har möjlighet att konfigurera sin webbläsare så att de blir informerade om mottagandet av cookies och, om de så önskar, förhindra att de installeras på sin hårddisk. Installation av cookies krävs dock inte för att komma åt webbplatsen.